Töölönlahden rakentamisesta

Helsingin Töölönlahti on myllerrysten edessä. Pitkään kaupungin keskustan tuntumassa ollut toisarvoinen alue on nyt nousemassa kaupungin ykköskastiin osana keskustaa. Suunnitelmat herättävät intohimoja puoleen ja toiseen. Osa haluaa rakentaa aluelle kaupallisen keskusta, osa jättää nykyiseen tilaansa. Valtio ja kaupunki kiistelevät oikeudesta hallita Töölönlahtea. Koska kyseessä on maamme pääkaupungin keskeisimpiä alueita, on jokaisella suomalaisella sanansa sanottavana asiaan.

Perusolettamat

Omassa esityksessäni lähden muutamasta perusolettamasta, joiden uskon joka tapauksessa toteutuvan. Tällaisia ovat mm musiikkitalo, kanava sekä radanvarren liiketalot ja satamaradan poisjääminen sekä makasiinin osittainen purku ja siirto. Eduskunnan lisärakennushan on jo rakenteilla. Mahdollista keskustatunnelia ei ole huomioitu. En välttämättä toivo näin, mutta uskon näin tapahtuvan.

Oma antini

Keskeinen elementti omassa ajatuksessani on Eduskunnan rakennuksen korostaminen ja avoimen tilan säilyttäminen uusien liiketalojen ja musiikkitalon sekä keskustan väliin. Tämä tapahtuisi siirtämällä Mannerheimintie tunneliin Mannerheimin aukion ja Kansallismuseon välisellä alueella. Jo tämä edellyttänee satamaradan käytön lopettamista. Samalla tunnelin (kartassa “Marskin tunneli”) pohjoispään sisäänajon päälle voidaan toteuttaa Eliel Saarisen suunnitelmissa jossain vaiheessa olleen kaariportin. Eduskunnan eteen rakennettaisin portaiden jatkoksi viherporras, joka liittyy nykyisten makasiinien paikalla olevaan puistomaiseen aukioon. Aukion toiseen päähän rakennetaan matala ja näyttävä paviljonki kansalaisten käyttöön.

Elielinaukiolle kulkeva bussiliikenne muodostaa yhden huomioitavan seikan. Elielinaukiolta Mannerheimintietä pohjoiseen kulkeville autoille voidaan hyvinkin tehdä oma tunneliramppinsa musiikkitalon ja Hakasalmen huvilan väliseltä alueelta.

Sensijaan pohjoisesta aukiolle liikennöivät autot voivat ehkä kulkea ainoastaan Cygnaeuksen-, Töölön- ja Museokatujen reittiä pitkin. Tämä on jokseenkin mutkainen tie, mutta jos kyseinen väli rauhoitetaan muuten liikenteeltä, niin bussiliikenne aukiolle sujunnee hyvin. Kokonaan Töölön- ja Museokatuja ei kuitenkaan voi sulkea muulta liikenteeltä, mutta jotain järjestelyitä olisi tarpeen tehdä.

Allas Eduskunnan edessä on lähinnä synteesi kanavan vesiaiheesta ja mm. Washington D.C.:n mallista. Virtaava vesi suihkulähteineen virkistää kaupunkikuvaa. Oikeanlaisella rakentamisella, istutuksilla, koristelulla ja valaistuksella Eduskunnan edessä olevasta aukiosta voi hyvinkin tulla oikein miellyttävä kesäinen oleskelualue.

Posted in Blogi and tagged , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.