Kunnallispoliittiset aakkoset

Lue kunnallispoliittiset aakkoseni! Lyhyesti ja ytimekkäästi kantani 28 eri Espoota enemmän tai vähemmän koskettavaan asiaan.

Asunnot+Espoo tarvitsee monipuolista asuntotuotantoa. Opiskelijat, lapsiperheet, varakkaat ja varattomat ja kaikki muutkin ihmisryhmät tulee huomioida kaavoitettaessa asuinalueita ja rakennutettaessa kunnan omistamia kiinteistöjä. Kts. Ghetto

Byrokratia-Byrokratia on vahingollista ja virkamiesvalta on pois kaupunkilaisten vallasta. Espoon virkamiesten on pidettävä rajapinta kaupunkilaisten asiointiin mahdollisimman yksinkertaisena ja helppona.

CityEspoo on suurkaupunki. On jo aika vaihtaa ajattelutapa 1950-lukulaisesta maalaispitäjän mentaliteetista kaupunkilaiseen.

DissidenttiToisinajattelija. Valtuuston tehtävä on tuoda kaikkien kuntalaisten näkemykset yhteisistä asioista päätettäessä. Puolueorjat monesti ajavat puolueensa etua usein valtakunnan politiikka taustalla. Moniäänisyys kunniaan!

Elinkeinoelämä+Yhtälailla kuin pientä ihmistä, on kaupungin huomioitava elinkeinoelämän tarpeet ja toimintakykyyn liittyvät seikat. Hyvinvointipalvelut rahoitetaan elinkeinoelämän toiminnalla.

Fair play+Reilu peli. Kaupungin on oltava tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikkia jäseniään kohtaan. Samaa henkeä pitää esimerkillä levittää ihmisten pariin.

Ghetto-On visusti varottava luomasta ghettoja ja kaavoitettava monipuolisia asuinalueita. Etelä-Leppävaara on hyvä esimerkki mallin toimivuudesta. Kaiken maailman itäpasilat ja kontulat edustavat 70-luvun sosialistista ihannetta.

Harrastaminen+Ihmisten henkisen vireyden edellytys on mahdollisuus harrastaa itselleen mielenkiintoisia asioita. Työväenopiston tarjontaa on kasvatettava ja kaupungin on voimakkaammin panostettava harrastusmahdollisuuksiin.

Idiootit-Antiikin Kreikassa sanalla ‘idiootti’ tarkoitettiin henkilöä, joka ei äänestä ja osallistu yhteisten asioiden hoitoon. Ethän sinä ole ‘idiootti’?

Julkisuus+Hallinnon on oltava läpinäkyvä ja vallankäytön julkista. Kansanvallalle on edellytykset vain, jos asioista ei päätetä salaissa kabineteissa.

Kansanvalta+Miltei yhtä kuin demokratia, mutta parempaa. Kaupunkilaisten on saatava takaisin virkamiehille menettämänsä valta ja otettava Espoon kehitys kontolleen. Luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia parannettava ja virkamiehet palautettava vallankäyttäjistä toimeenpanijoiksi. Kaupunkilaislle enemmän vaikutusmahdollisuuksia kaupunginjohtajan valintaan.

LeppävaaraKotikylä. Aivan varmasti se osa Espoota, johon erityinen huomioni tahattomastikin kiinnittyy.

MaauimalaEhkäpä tämä menee siltarumpupolitikoinnin puollelle… Maauimalan rakentaminen Leppävaaran uimahallin yhteyteen ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten listalla, mutta vähintään periaatetasolla kannatettava ajatus. Kesäisin Leppävaarasta on aika matka lähimmälle uimarannalle.

NuoretToivottavasti 27-vuotias ei ole epäuskottava puhumaan nuorten puolesta. Jo viiden vuoden kuluttua niitämme nuorten kohdalla tämän päivän kylvöt. On erityisesti kiinnitettävä huomiota nuorten henkiseen hyvinvointiin ja mahdollisuuteen kasvaa osaksi yhteiskuntaa. On voimakkaasti estettävä syrjäytymistä ja tarjottava osallistumismahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston tehtäväkenttää laajennettava vähitellen.

OpiskelijatTalouspoliittinen eturyhmäni. Espoon kasvu maalaiskunnasta suurkaupungiksi perustuu pitkälti juuri muualta muuttaneisiin opiskelijoihin ja heidän jäämiseensä kaupunkiin. Espoolaisopiskelijoilla asiat ovat melko jees muiden kuntien opiskelijoihin verrattuna, mutta terveydenhuollossa esiintyy puutteita.

Politiikka-Kunnallisvaaleissa on kysymys paljon muustakin kuin politiikasta. Kyse on aivan arkiseen elämään liittyvistä seikoista. Älä anna harhauttaa itseäsi luulemaan että kunnallisvaaleissa on kyse politiikasta. Alhainen äänestysprosentti hyödyttää vain Kokoomusta.

Qualis rex, talis grexMillainen kuningas, sellainen kansa. Alunperin laajemmassa muodossa Qualis rector est civitatis, tales inhabitantes in ea. Oikeasti, Q:lla on vaikea keksiä mitään, mutta tuo parisen tuhatta vuotta vanha lausahdus muistuttaa meitä esimerkin tärkeydestä. Päättäjien hyvä muistaa. Toisaalta demokratiassa laiskat äänestäjä saavat laiskat johtajat.

Raiteet+Espoo raiteille! Bussirunkoinen joukkoliikennejärjestelmä ei sovi suurkaupungille. Espoo tarvitsee raideliikenteen. Mieluiten kevyt vaihtoehto, jolla on monipuoliset sovellusmahdollisuudet. Maanalainenkin voi olla ok, muttei missään tapauksessa metro, joka on teknisiltä ratkaisuiltaan Helsingin kaltainen. Myös pikaratikka voi kulkea maan alla tarvittaessa.

Seutuyhteistyö+Aika ja lainsäädännöllinen kehys eivät ole vielä kypsä pääkaupunkiseudun kuntaliitokselle, mutta on välttämätöntä lisätä pk-seudun yhteistyötä.

Terveys+Useimmille ihmisille terveys on tärkeimpiä elämänarvoja. Niin sanotut “piipaa”-ammatit ovat tyypillisimpiä yhteiskunnan hoidettavaksi soveltuvia toiminteita. Siksi näihin palveluihin on kiinnitettävä ensisijainen huomio, vaikka sitten muiden kustannuksella. Terveyspalveluun kuuluvat toki muutkin kuin sairaanhoito ja terveydenhoitolaitokset – kaiken kansan ulottuvissa olevat liikuntaharrastusmahdollisuudet ennalta ehkäisevät terveyskulunkeja. Liikuntasetelistäkö uusi sosiaalituki?

Urheilu+Liittyy pitkälti terveyteen ja nuorison hyvinvointiin. Urheuskaan kunnallispoliiikassa ei liene pahitteeksi.

Verotus-Taloudellisesti vaikeina aikoina on melko turha puhua verotuksen keventämisestä, mutta keskipitkän aikavälin tavoitteena on oltava veroäyrin laskeminen 15-16 pennin tienoille. Yhteistyössä muiden pk-seudun kaupunkien kanssa vaikutettava valtiovaltaan kuntien toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Valtio keräsi irtopinnat lisäämällä kuntien tarjoamia palveluita, mutta jätti miinukset kuntien kontolle näiden taloudellisen ahdingon muodossa.

WestendEräällä tapaa Espoon eteinen. W on vaikea kirjain keksiä asioita, mutta Westend tuli mieleen.

Xenomania-Myös ksenomania. Joillakin päättävilläkin yksilöillä esiintyvä psyykkinen epätasapaino, ‘vieraskiihko’. Lievempinä versioina ksenofilia ja ksenosentrismi. Ajatus siitä, että mikä tahansa muualta kuin Suomesta tuleva on parempaa. Omien juurien ja itsensä halveksunta. Tällaisesta pitäisi päästä eroon yhteiskunnallisten vaikuttajien keskuudessa. Me olemme suomalaisia.

Yhteisöllisyys+Haaste näin heterogeeniselle kaupungille. Suurkaupungeille tyypillinen välinpitämättömyys ja omaan napaan tuijottaminen on uhka yhteisölle. Sitä voidaan torjua vain vahvistamalla yhteisöllisyyden tunnetta ja me-henkeä. Todellinen haaste.

Zzzz, nukkuvien puolue-Toivottavasti ei saa kannatusta.

Äänestäminen+Äärettömän tärkeää. Älä unohda. Jollet tiedä ketä äänestäisit, kokeile numeroa 530. Ei ainakaan sitä “samaa vanhaa”.

ÖljyEi niinkään kunnallinen kysymys. Riippuvuus öljystä on uhka taloudelle ja ympäristökin kärsii. Jotain tarttes tehdä. Miten Espoo voisi edistää uusiutuvien luonnovarojen käyttöä energian tuotannossa? Vaikkapa tehostamalla biojätteiden uusiokäyttöä Ämmänsuolla ja antamalla tutkimusstipendejä TKK:n energiatalouden ja -tekniikan tutkijoille.

Posted in Yleinen.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.