Sitoutumattomien ryhmän esitys lautakuntapaikoista

Sitoutumattomien ryhmä esittää allekirjoittanutta valittavaksi Espoon teknisen lautakunnan varajäseneksi ja tiejaoston varsinaiseksi jäseneksi.

Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset tuottamalla kunnallisteknisiä palveluja sekä talonrakennuspalveluja.

Teknisen lautakunnan ohjauksessa ja valvonnassa toimiva tekninen keskus

* suunnittelee ja rakentaa kaupungin tarvitsemat toimitilat, kadut ja muut liikenneväylät, yleiset alueet sekä viheralueet.
* huolehtii toimitilojen, katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta.

Tekninen lautakunta hyväksyy mm. katujen ja muiden liikenneväylien sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmat kuten myös kaupungin talonrakennushankkeiden luonnospiirustukset kustannusarvioineen.

Teknisessä lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan alaisuudessa toimivat tiejaosto sekä varikkojaosto.
(www.espoo.fi)

***** ***** *****
Teknisen lautakunnan tiejaosto ratkaisee yksityisistä teistä annetun lain mukaan tielautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat asiat.

Jaosto myöntää myös avustuksia yksityisille yhteisöille, esim. kunnossapitoavustuksia tiekunnille ja talkooavustuksia asukasyhdistyksille.

Teknisen lautakunnan alaisessa tiejaostossa on 3 jäsentä.
(www.espoo.fi)

Huom: Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto.

Posted in Yleinen.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.