Ensimmäinen kokoukseni

Olin eilen keskiviikkona ensimmäistä kertaa kaupungin luottamuselimen kokouksessa osanottajana, kun olin varajäsenenä varsinaisen tilalla teknisessä lautakunnassa. Kokemus oli positiivinen ja hyvä tutustuminen lautakunnan toimintaan ja työtapoihin. Myös muut jäsenet olivat pienestä skeptisyydestäni huolimatta kiinnostuneita oikeista asioista, eikä puoluepolitikointiakaan juuri esiintynyt.

Jos osanotto kokoukseen muuten sisälsikin pienoisia yllätyksiä, ei niitä varsinaisessa sisällössä juurikaan tullut. Päätökset noudattelivat yhtä poikkeusta lukuunottamatta esityslistaa ja se ainoa poikkeava päätöskin oli lähinnä muodollisuusasia.

Esitetyn 200 000 euron sijaan Kehä II suunnittelusta kunnallistekniikan suunnitteluun siirrettiin 100 000 euroa, koska lautakunta ei halunnut antaa signaalia Kehä II jatkon toissijaisuudesta, vaan pitää sitä edelleen tärkeimpänä tiehankkeena. Tämän lisäksi samassa asiakohdassa päätettiin hakea lisärahoitusta tekniselle keskukselle työllistämistä varten viheralueiden hoitoon.

Kokous venyi pitkähköksi toimintaympäristön analyysin käsittelyn vuoksi, mutta päättyi kuitenkin ajoissa, jotta ehdin keskiviikkokerhoon.

Posted in Yleinen.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.