Kokemuksia kolmesta kokouksesta

Tätä kirjoittaessani olen nyt ollut kolmessa kaupungin luottamuselimen kokouksessa. Kaksi kertaa varajäsenenä teknisessä lautakunnassa ja kerran tiejaoston varsinaisena jäsenenä. Teknisessä lautakunnassa tuli jo äänestettyäkin.

Ensivaikutelmani ei ole osoittautunut vääräksi. Edelleen asioita pääsääntöisesti käsitellään yhteisen edun hyväksi ja puoluepolitiikka pitkälti unohtaen. Pari poikkeusta kuitenkin on tullutjo vastaan, milloin ideologiset rajat nousevat päätöksenteossa esiin. Tämä on mielestäni hyvä asia, sillä onhan etenkin suuria puolueita syytetty toistensa kopioiksi.

Mielikuvani virkamiehistä on parantunut huomattavasti näissä kokouksissa. Minkäänlaista painostusta virkamieskomentoon ei ole ollut havaittavissa, vaan lautakunnat ovat jo pariin otteeseen tehneet esittelystä poikkeavan päätöksen. Useimmiten virkamiehet pyrkivät kompromissiin ja muuttavat esitystään lautakunnalle kelpaavaksi, mutta taannoin eräässä asiassa ei päästy yksimielisyyteen sen paremmin lautakunnan sisällä kuin sen ja virkamiesten välillä. Tällöin äänestettiin ja äänestyksen seurauksena päätökseksi tuli esityksestä poikkeava. Minä äänestin tässä asiassa muutoksen puolesta.

Asia koski lausunnon antamista hallinto-oikeudelle kiistassa, jota on vatvottu eri suuntiin likimmiten 6 vuoden ajan. Tämän enempää en vielä asiaa valota ennen kuin pöytäkirja on tullut julkiseksi.

Aito keskustelu tekee sen että kokoukset eivät ole läpihuutojuttuja ja kumileimasimia. Toisaalta se venyttää istuntoja, mutta onneksi tuolit ovat riittävän hyvät, että keskittymiskyky ei pääse herpaantumaan. Asioiden käsittelyjärjestyksellä on kuitenkin merkitystä ja paremmin käsitellään asiat jotka ovat listalla alkupäässä ja loppupään asiat tulevat sitten kevyemmin käsitellyksi. Tämä luo vaatimuksen tarkkuudesta lautamiehelle, jotta esityslistan loppuun mahdollisesti laitetut merkittävät asiat tulevat käsitellyksi huolellisesti.

Posted in Yleinen.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.