Esittely

Olen ehdokkaana yhteiskunnallisesti perustavanlaatuisten kysymysten vuoksi. En omaksu mitään ainoastaan näihin vuoden 2007 vaaleihin soveltuvaa ohjelmaa, vaan pyrin eduskuntaan edustaakseni siellä kansallismielistä ja isänmaallista maailmankatsomusta. En jaa euroja eri eturyhmille, vaan puhun periaatteellisista linjauksista ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tavoitteeni on turvata suomalaisen Suomen tulevaisuus. Jotkut saattavat muistaa minut esiintymisistäni julkisuudessa. Viimeaikoina olen ollut A-Talkissa, Radio Free Finlandissa sekä Muhammed-pilapiirrosjupakan yhteydessä lukuisissa eri medioissa, muun muassa Nelosen uutisissa. Lisäksi aiemmin olen antanut haastatteluja radioihin ja lehtiin. Pääsääntöisesti olen saanut yhteyden viestimiin asemani vuoksi, sillä olen Suomen Sisun puheenjohtaja.

Aatteellisuus

Uskon, että jokaisella kansalla ja kulttuurilla on oikeus olla olemassa ja hallita itseään. Tämä tekee minusta kansallismielisen.

Suomen asema vakaana ja demokraattisena pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana ei ole itsestäänselvyys. Se on tulosta meitä edeltäneiden sukupolvien ketjun uurastuksesta ja uhrauksista. Se on saavutus, jota meidän tulee varjella ja jota me emme saa tuhota. Yhteiskunnallinen vapaus, oikeudenmukaisuus ja heikoimmistakin huolen pitäminen ovat vahvan kansallisvaltion etuoikeuksia.

Vapaus, tasavertaisuus ja veljeys ovat vuosisataisia kansanvallan ihannearvoja, joiden perusteet ovat 1990-luvun murrosten jälkeen vakavasti uhattuina. Suuret puolueet ovat valmiita uhraamaan suomalaisen kansanvallan omalle edulleen. Tämän vuoksi suurten puolueiden ulkopuolisten perussuomalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon pitää vahventaa ja edesauttaa kansallismielisten pääsyä yhteiskunnan luottamustoimiin. Tähän sinulla on mahdollisuus, kun äänestät minua.

Vuosikymmenten ajan vasemmistolainen pakkovalta ja oikeistolainen rahavalta mittelivät keskenään ja jättivät kansallisvaltiot rauhaan, mutta ensin mainitun hävittyä, on rahavalta voimistuessaan horjuttanut yhteiskunnallista tasapainoa ikävin seurauksin.

Mielipiteitä

Tahdon rakentaa kansallisesti solidaarista, vapaata ja vahvaa kansanvaltaista yhteiskuntaa, joka pystyy puuttumaan havaittuihin ongelmiin ja korjaamaan ne. Suomen ylisuuri hallintovirkakoneisto nielee kansalle kuuluvaa valtaa itselleen ja kuluttaa tarpeettomasti kansallisia voimavarojamme. Silti kansalaisia ei kyetä kohtelemaan tasapuolisesti.

Suuren laman jälkeinen taloudellinen kasvu ei ole kohdannut tasapuolisesti koko kansaa. Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet kasvamaan niukoissa olosuhteissa ja koulutusresurssien puutteessa. Maata rakentaneita ja ylläpitäneitä eläkeläisiä ja sotaveteraaneja on kohdeltu kiittämättömästi, ja suorittavan työn tekijät ovat monesti jääneet paitsi työnantajansa menestyksestä. Yhteiskunnalliset vaikuttajat eivät välitä.

Yksityisten elinkeinonharjoittajien työtä on haitattu monesti tarpeettomalla byrokratialla, ja meitä kaikkia suomalaisia rasittaa korkea verotus, jota voitaisiin alentaa hallintovirkakoneistoa pienentämällä vaarantamatta kuitenkaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelutasoa.

Suomen kansan ja kulttuurin uhkaaminen vierasperäisillä vaikutteilla sekä nykyinen globalisaatio- ja Euroopan liittovaltio -kehitys ovat mielestäni ristiriidassa Suomen itsenäisyyden ja kansamme itsemääräämisoikeuden kanssa. Oletko havainnut saman?

Posted in Blogi.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.