Politiikka

Maahanmuuttopolitiikka

Suhtaudun kriittisesti monikultturismiin ja laajamittaiseen maahanmuuttoon. Tarkemmin voit lukea asiasta seuraavista bloggauksistani:

 1. Suomen ulkomaalaispolitiikasta (7.1.2002)
 2. Vaaliohjelma maahanmuutosta (26.11.2006)

Lyhyesti esitetynä sisältö on tämä:

 1. Kaikkinainen etniseen taustaan tai ihonväriin perustuva syrjintä on estettävä ja tuomittava Suomen perustuslain vastaisena. Ei “positiiviselle syrjinnälle”.
 2. Väkivalta-, seksuaali- ja henkirikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava riippumatta heidän kotimaansa turvallisuustilanteesta tai heidän “siteistään” Suomeen.
 3. Perheenyhdistäminen Suomessa on lopetettava. Lapsia ei saa hyväksikäyttää maahantulossa.
 4. Turvapaikanhakijan maassaolon edellytysten tulee katsoa päättyneen, jos hän lomailee entisessä kotimaassaan tai lähettää lapsiaan sinne “kulttuuria oppimaan”. Tällainen toiminta on pilkantekoa suomalaisia kohtaan.
 5. Maassa jo oleva, yhteiskunnan tukien varassa elävä maahanmuuttajaväestö on hajasijoitettava ja slummiutumiskehitys pysäytettävä alkuunsa.
 6. Käännytettyjen turvapaikanhakijoiden karkotusmenettelyä on nopeutettava virkamiesresursseja lisäämällä ja valitusmenettelyä yksinkertaistamalla.
 7. Suomen houkuttelevuutta onnenonkijoiden keskuudessa on vähennettävä.
 8. Vain vainottuja otetaan vastaan humanitaarisista syistä. Muiden tulokkaiden osalta keskeinen näkökohta on Suomen kansallinen etu.

Lisää voit lukea muista maahanmuuttoa käsittelevistä kirjoituksistani.

Yleispolitiikka

Yleispolitiikan puolella en erityistä vaaliohjelmaa laadikaan. Lyhyesti tavoitteeni ovat seuraavat:

 1. Sanan-, ajatuksen- ja omantunnonvapaus turvattava. Kansalaisten perusoikeuksia ei saa vähentää monikulttuurisuuden myötä.
 2. Opiskelijoiden asemaa on välittömästi korjattava nostamalla opintorahaa 15 %. Pidemmällä tähtäimellä koko tukijärjestelmää on yksinkertaistettava eri ryhmät huomioiden.
 3. Kansanvaltaisuus on turvattava. Vaalitapa on vaihdettava demokraattisemmaksi sen sijaan, että kikkailtaisiin vaalipiirijaoilla.
 4. Suomen energiaomavaraisuus on turvattava. Energiantuotantoa on saatava vielä nykyistä riippumattomammaksi maaöljystä, vaikka ydinvoimalla. Biopolttoaineiden osuutta on lisättävä EU:n määräyksistä riippumatta.
 5. Pakkoruotsi on lakkautettava kaikilla kouluasteilla. Suomalaisten kielitaidolle on annettava mahdollisuus kasvaa.
 6. Maanpuolustukseen on osoitettava riittävät varat. Puolustusta ei saa unohtaa ulkoisille voimille. Länsiliittoutuminen on mahdollisuus, jota ei saa torjua uskonnonomaisesti.
 7. Toisen ihmisen henkeen, terveyteen ja koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten rangaistuksia tulee koventaa.

Jos haluat kysyä kantaani johonkin asiaan, voit tehdä sen palautelomakkeen avulla.

Posted in Blogi and tagged , , , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.