Kulttuuriministeri Wallin ei tiedä mitä “kulttuuri” tarkoittaa

Uusi kulttuuriministeri Stefan Wallin julistautui pari päivää sitten Helsingin Sanomissa “radikaaliksi feministiksi”. Nettiartikkelissa otsikkoa ei juurikaan avata pidemmälle, joten ei siitä sen enempää. Sen sijaan haluan kiinnittää huomiota Wallinin kommentointiin kulttuurista ja hänen tavoitteistaan kulttuuriministerinä. Wallinin tavoitteet sinänsä ovat ihan hyviä prosenttiliike ja kulttuuriseteli mukaanluettuna, mutta hänen lähtökohtansa paljastaa, ettei hän ymmärrä käsitteen “kulttuuri” merkitystä.

Wallin tahtoo “upottaa kulttuurin elämän arkipäivään”. Wallinin haave on, että neljän vuoden kuluttua kulttuuri olisi nykyistä arkipäiväisempi osa suomalaisten elämää. Hän tahtoo tuoda kulttuurin suomalaisille.

Kulttuuri on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, tavoissamme ja arvoissamme, ei sitä siihen erikseen tarvitse “upottaa”. Kulttuuri tarkoittaa tietylle ihmisryhmälle ominaista käytöstä, tapoja, arvoja ja historiaakin. Kulttuuri ei ole synonyymi taiteelle, vaan paljon laajempi käsite, jota taide vain heijastelee. Kulttuuria ei saa irrottaa kansasta erilliseksi kokonaisuudeksi, eikä sitä puhein saa edistää. Kun Wallin kertoo lisäävänsä kulttuuria arjessa, hän implisiittisesti myöntää ensin erottaneensa kulttuurin ja kansan. Vaikka tästä lähtökohdasta kulttuurin lisääminen arkeen voisi ollakin hyvä tavoite, ei lausunto ole omiaan lisäämään luottamusta uutta ministeriä kohtaan.

Wallinin tavoite ja tarkoitus kuitenkin vaikuttaa vilpittömältä ja hyväsydämiseltä, mutta aika nihkeitä tausta-asenteita se paljastaa. Uskon Wallinin ehkä tarkoittaneen taidetta puhuessaan kulttuurin tuomisesta arkeen. Jos asia on näin, huono sanavalinta annettakoon nyt anteeksi ja toivotaan jatkossa ministerin laajempaa ymmärrystä kulttuurin asemasta ja merkityksestä yhteiskunnalle. Kaikkea hyvää ministerille ja menestystä asiassaan.

Posted in Yleinen.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.