Talouskasvatusta peruskouluun

Olemme saaneet lukea koskettavia tarinoita nuorten kasvavista ongelmista oman taloutensa hallinnassa. Pikavipit, kännykkälaskut, pyramidihuijaukset ja varojensa yli eläminen ovat suistaneet monen nuoren elämän sivuraiteelle. Peruskoulun tehtävänä on antaa kullekin yksilölle riittävät tiedolliset ja taidolliset eväät elämään. Viimeaikaisten uutisten valossa tässä tehtävässä ei ole täysin onnistuttu. Onkin siis aika ottaa talouskasvatus esille peruskouluissa.

Tältä osin opetussuunnitelmaa voidaan muuttaa kunnan päätöksellä. Nykyisin Espoossa taloudellista kasvatusta annetaan osana yhteiskuntaoppia, mutta näkökulma on kapea ja ajankäyttö vähäistä jo ennestään pienen tuntijaon oppiaineen sisällä. Historia ja yhteiskuntaoppi muodostavat yhteensä 4,5 % peruskoululaisen oppitunneista ja lopulta talousasioille ei jää tuntia tai kahta enempää aikaa. Uskonnollekin on enemmän tunteja. (1)

Seuraukset näkyvät otsikoissa. Oman talouden ylläpitäminen on osa koko elämän hallintaa. Hiljattain erään ihmisen henkilökohtaisen talouden romahtaminen johti kokonaisen marketin sulkemiseen neljäksi päiväksi ja vaikeutti siten satojen ellei tuhansien ihmisten arkea. (2)

Kunnallispoliittiseen linjaani kuuluu talouskasvatuksen tuominen peruskouluun. Tarvittavat lisävoimavarat siirtäisin uskonnon opetuksesta. Opetuksessa käytäisiin läpi yksityisen taloudenpidon periaatteita, kuluttajasuojaa, maksuhäiriöiden hallintaa ja kuluttajana vaikuttamista, kuten yhteiskuntaopissa nykyäänkin, mutta perusteellisemmin. Lisäksi Hämeenlinnan esimerkin mukaisesti käytäisiin läpi säästämis- ja sijoitusasioita, elämän ja investointien rahoittamista, työ- ja elinkeinoasioita. Yksilön taloudenpidon hallinta antaa pohjaa tarkastella myös kansantaloutta ja talouspolitiikkaa ja näiden vaikutusta kunkin elämään. Nämäkin aiheet ovat teemana osana nykyistä yhteiskuntaoppia, mutta tarvitsevat lisäresursseja.

En ole yksin asialla. Työ- ja elinkeinoministeriö on patistellut kuntia opastamaan nuoria yläkouluissa järkevään rahankäyttöön ja Hämeenlinnassa aloitetaan systemaattinen taloudellisuuskasvatus lukioissa ja yläkouluissa ensi vuonna. Hämeenlinna perehdyttää oppilaita muun muassa oman rahan käyttöön, sijoittamiseen, opiskelun rahoittamiseen, yrittämiseen ammattina sekä työnhakuun. Facebookiin perustamaani Talouskavastus peruskouluun-ryhmään kuuluu yli 120 jäsentä. Facebook-käyttäjänä olet puoluekannasta riippumatta tervetullut mukaan avoimeen ryhmään. Myös Finanssialan Keskusliitto on useaan otteeseen esittänyt talouskasvatusta osaksi perusopetusta.

Vaikuta ongelmaan, sillä sinulla on mahdollisuus.

Posted in Blogi and tagged , , , , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.