Yksityisalojen edustajia valtuustoon

Kunnallisvaalit tarjoavat mahdollisuuden tasapainottaa valtuuston kokoonpanoa. Helsingin Sanomat kertoo, että Espoossa valtuutetuista vain joka seitsemäs on töissä yksityisellä sektorilla vaikka espoolaisista huomattavasti suurempi osa saa elantonsa yksityiseltä sektorilta.

Valtuusto ei siis vastaa asukkaiden koostumusta. Tämä vääristymä on ongelma edustavuuden kannalta. Sillä saattaa olla myös vaikutusta poliittisiin ratkaisuihin budjetoinnin, kaavoituksen ja palvelujen järjestämisen kohdalla. Myös elinkeinoelämän edellytysten huomioiminen voi jäädä ilman riittävää huomiota. Jääviyskysymyksetkin nousevat esiin ja kaupunkilaisten luottamus päätöksentekoon on vaakalaudalla. Ehkä kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus on heijaste tästä.

Nyt kannattaa siis huomioida ehdokkaan tausta tässäkin suhteessa. Minä olen nyt ja olen aina ollut yksityisellä sektorilla töissä. Asun ja työskentelen Espoossa.

Posted in Blogi and tagged , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.