70 % Espoon raiskauksista maahanmuuttajien tekemiä

Seura paljastaa, että lähes 70 % Espoossa poliisin tietoon tulleista raiskauksista on maahanmuuttajien tekemiä. Valtakunnallisesti maahamuuttajat edustavat viidennestä epäillyistä, joka sekin ylittää moninkertaisesti maahanmuuttajien suhteellisen osuuden väestöstä, joka on 4 %.

Poliisin raiskaustilastoista nousee esille muutama kansallisuus: Irak, Iran, Turkki, Somalia, Afganistan, Uzbekistan, Pakistan ja Nigeria. Ne ovat kaikki maita, joissa islam on valtakulttuuria. Seura arvelee olevan ihme, jollei islam olisi vaikuttava tekijä näiltä alueilta tulleiden raiskaajien ajattelussa.

Vaikka yhä useammat uskaltavat nostaa kissan pöydälle ja puhua siitä, mikä on ongelma on keskuudessamme edelleen vaikenijoita: “Aiemmin Tukinainen keräsi tietoa raiskaajien kansalaisuudesta, mutta ei enää. Heinjoki ei suostu kertomaan, mistä tilastointitavan muutos johtuu.” Niinpä niin. Kaikesta ei saa tietää.

Minusta näistä asioista ei saa vaieta. Kunnallispoliitikkokin voi vaikuttaa asioiden esille tuomiseen.

Posted in Blogi and tagged , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.