Leppävaaran terminaaliin kunnallinen järjestyksenvalvoja

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito on yhteiskunnan peruspalvelu. Viimekädessä se tarkoittaa valvontaa ja sitä kautta läsnäoloa. Suomessa asiasta vastaa valtion ylläpitämä poliisi, eikä kunnilla perinteisesti ole omaa järjestyksenvalvontaa.

Vuonna 2003 voimaantullut Järjestyslaki, jolla korvattiin aiemmat kaupunkien ja kuntien omat järjestyssäännöt, mahdollistaa poliisilaitoksen luvalla järjestyksenvalvojien asettamisen julkisiin kulkuneuvoihin, liikenneasemille ja kauppakeskuksiin ylläpitämään poliisin apuna järjestystä ja turvallisuutta. Kulkuneuvoissa ja kauppakeskuksissa järjestyksenvalvojan asettaa toimintaa harjoittava yritys, mutta julkisella paikalla valvonta perustuu kameroihin, joko yksityisten firmojen tai poliisin asettamiin.

Espoon kaupunki voi asettaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi järjestyksenvalvojan Leppävaaran terminaaliin. Miksei muuallekin, mutta minulla on erityisesti Leppävaaran tilanteesta tietämystä ja kunnallista järjestyksenvalvontaa voisi hyvin pilotoida Leppävaarassa. Espoon yhdessä suurimmista ja nopeimmin kasvaneista aluekeskuksista.

Sisäinen turvallisuus — syksyn muotiteema — on “sellainen yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan tai kansainvälistyvän maailman ilmiöistä ja muutoksista johtuvaa aiheellista pelkoa ja turvattomuutta” (YETT). Järjestyksenvalvoja olisi vastaus rikollisuuden ja häiriöiden torjuntaan. Järjestyksenvalvojalla on myös onnettomuuksia rajoittava vaikutus, vaikkakin melko marginaalinen. Lisäksi liikenneasemalla vakituisesti olevalla järjestyksenvalvojalla on merkittävä palvelufunktio.

Kyse ei ole yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ammattilaisten syrjäyttämisestä tai väheksymisestä. Poliisi on edelleen tärkeimmässä roolissa tässä asiassa, mutta poliisin niukat voimavarat pitää kohdentaa niihin toimiin, joissa tarvitaan poliisin erityistä ammattitaitoa ja toimivaltuuksia. Poliisin läsnäolo Leppävaarassa on edelleen tarpeen, mutta tarkoitus on lain hengen mukaisesti auttaa.

Posted in Blogi and tagged , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.