Lausunto Espoon monikulttuurisuusohjelmaan

Espoossa valmistellaan osana strategista työtä myös monikulttuurisuusohjelmaa, joka korvaa vanhan kotouttamisohjelman. Tällä hetkellä valmistelutyö on vaiheessa, jossa lautakunnilta pyydetään lausuntoa luonnokseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoluonnokseen minulla on joukko korjausehdotuksia, joita käsitellään ylihuomenna kevätkauden viimeisessä lautakuntakokouksessa. Seuraavia tai vastaavia muutoksia pidän edellytyksenä sille, että muun muassa minun nimissäni lausunto annetaan:

Lause:

“Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin henkilöstössä monikulttuuristen työyhteisöjen määrä lisääntyy ja että maahanmuuttajataustaisten henkilöstön osuus kaupungin eri tehtävissä saadaan lähemmäs muunkielisen väestön osuutta espoolaisista ( 8%).”

Muutettaisiin muotoon:

“Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin henkilöstössä asiantuntevien ja osaavien työyhteisöjen määrä lisääntyy ja että kaupungin työhönotossa arvostetaan osaamista ja henkilökohtaista soveltuvuutta, eikä anneta syntyperän vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti yksilön työhönottoon.”

Lause:

“Sähköisessä tiedotusta ja asiakaspalvelua kaupunkisuunnittelussa kehitetään vastamaan paremmin muunkielisten kaupunkilaisten tarpeita selkokielistä ja muunkielistä tarjontaa lisäämällä mm. Avoin Espoo
internet sivustoa ja asiakaspalvelua kehittämällä.”

Muutettaisiin muotoon:

“Sähköistä tiedotusta ja asiakaspalvelua kaupunkisuunnittelussa kehitetään vastaamaan paremmin  kaupunkilaisten tarpeita lisäämällä selkokielistä tarjontaa sekä mm. Avoin Espoo -internet-sivustoa ja
asiakaspalvelua kehittämällä.”

Lause:

“Kaupunkisuunnittelun ja kehittämisprojektien avulla asuinalueiden, oppilaitosten ja elinkeinojen toimintaympäristöä kehitetään nykyistä monikulttuurisemmaksi.”

1) hylätään kokonaisuudessaan tai
2) muutettaisiin muotoon:

“Kaupunkisuunnittelun ja kehittämisprojektien avulla asuinalueiden, oppilaitosten ja elinkeinojen toimintaympäristöä kehitetään nykyistä toimivammaksi.”

Lause:

“Asumisympäristöjä ja julkisten tiloja tullaan kehittämään kaupunkikuvallisesti ja laadullisesti siten, että monikulttuurisuus näkyy kaupunkikuvassa ja vastaa paremmin Espoon monikulttuurisen väestön ja tänne opiskelemaan tulevien oppilaiden tarpeita.”

1) hylätään kokonaisuudessaan tai
2) muutettaisiin muotoon:

“Asumisympäristöjä ja julkisia tiloja kehitetään kaupunkikuvallisesti ja laadullisesti siten, että perinteet näkyvät kaupunkikuvassa ja ne vastaavat paremmin Espoon väestön ja tänne opiskelemaan tai vierailemaan
tulevien tarpeita.”

Lause:

“Monikulttuurinen väestö ja kansainvälinen opiskelijavaihto Espoossa on arvokas voimavara, jonka pohjalle rakennetaan virikkeellinen, viihtyisä ja monikulttuurinen kaupunkiympäristö sekä menestyvä elinkeinoelämä.”

1) hylätään kokonaisuudessaan tai
2) muutettaisiin muotoon:

“Innovatiiviset ja sitoutuneet opiskelijat ovat Espoon arvokas voimavara, jonka pohjalle rakennetaan virikkeellinen, viihtyisä ja kulttuurinen kaupunkiympäristö sekä menestyvä elinkeinoelämä.”

Lause:

“Esimies ja asiantuntijatehtävissä käytetään hyödyksi entistä monipuolisempaa ja kansainvälisesti pätevää suunnitteluhenkilöstöä ja palvelujen tarjoajia.”

korjataan muotoon:

“Esimies- ja asiantuntijatehtävissä käytetään hyödyksi entistä monipuolisempaa ja kansainvälisesti pätevää suunnitteluhenkilöstöä ja palvelujen tarjoajia.”

Toinen lauseista:

“Taloudellinen taantuma vaikuttanee jossain määrin mahdollisuuksiin toteuttaa nyt laadittua monikulttuurisuusohjelmaa. Taloudellinen taantuma vaikuttanee jossain määrin mahdollisuuksiin toteuttaa nyt laadittua monikulttuurisuusohjelmaa.”

1) poistetaan kahdentuneena

2) jäljellejäänyt lause muutettaisiin muotoon:

“Taloudellinen taantuma edellyttää nyt laaditun monikulttuurisuusohjelman perusteellista tarkistamista.”

* * *

Olen tyytyväinen eurovaalien tulokseen ja yhdyn Jussin analyyttiseen näkemykseen asiasta. Tänään valtuuston kokouksessa kahta läpimenijäämme Timo Soinia ja Carl Haglundia onniteltiin laajalti ja vilpittömästi yli puoluerajojen. Vihreiden ja RKP:n vaalienaikaisesta vastakkainasettelusta Perussuomalaisia kohtaan ei tuntunut olevan jälkeäkään.

Eräällä tavalla eilen sulkeutui eräs ympyrä. Tapasin Callen ensimmäisen kerran Olarius Pubissa järjestetyssä eduskuntavaalipaneelissa, johon minut oli kutsunut Markku Hannula, joka toimi tällä kertaa varapuheenjohtajana Laajalahden vaalilautakunnassa, jossa olin myös mukana.

Posted in Blogi and tagged , , , , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.