Fil.yo.: HYY, näpit irti järkipolitiikasta

Kannanotto 20.8.2009

Helsingin yliopiston ylioppilas on järkyttynyt Ylioppilaskunnan (HYY) törppöilystä asioissa jotka eivät sille kuulu. Ei ole mitenkään ylioppilaskunnan jäsenten etujen mukaista puuttua Suomen hallituksen suunnittelemiin muodollisiin leikkauksiin Suomen kehitysestemäärärahaan. Leikkauksien taustalla oleva talouslama ei kosketa ainoastaan rikkaita korruptoituneita poliitikkoja kaukomailla, vaan pahiten maailmanlaajuisesta kriisistä kärsivät kaikkein köyhimmät. Nimenomaan näihin elostelijoihin leikkaukset valtion kehitysestemäärärahoissa iskisivät oikeudenmukaisimmin.

”Kehy-rahat ovat vahingollisia kehittyvien maiden talouksille ja hukkaan heitettyä rahaa, jota pitäisi käyttää parempiin tarkoituksiin”, kommentoi HYYn pakkojäsen Teemu Lahtinen.

Nousukauden aikaan maamme hallitukset eivät tajunneet prosenttiperustaisten määrärahojen kasvattamisen tulevan liian kalliiksi. Nyt euromääräisten rahojen prosentuaalinen paisuminen avaa hallituksen silmät. Suomen sitoumukset kehitysestetyöhön eivät saa olla riippuvaisia suhdanteista ja sisäpolitiikasta, vaan se tulee johdonmukaisesti lopettaa.

”HYY käyttää vahingolliseen hölmöilyyn 0,7 prosenttia omasta budjetistaan. Päättäjät ovat jo järkiintymässä, haihattelevien idealistien pitäisi vähitellen tulla perässä”, jatkaa fil.yo. Lahtinen.

Suomi sitoutui 20 vuotta sitten sotimaan rikollisjärjestö Neuvostoliiton puolesta. Onneksi sellaisesta sitoumuksesta älyttiin luopua ja häpeällisten juhlapuheiden ja todellisuuden välinen ristiriita uskallettiin lopulta tunnustaa.

 

Posted in Blogi and tagged , , , , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.