Liikuntapalveluiden häiriköintiin on puututtava

Vastaanottaja: Espoon liikuntapalvelut; Espoon kaupunginhallitus
Lähetetty: pe 19.02.2010 11:48

Luin lehdestä kuinka kaupunki on joutunut rajoittamaan asukkaille tarjottavaa palvelua nuorisojengin häiriköinnin, uhkailun ja ilkivallan vuoksi Leppävaarassa.

On selvää, että tiukassa taloustilanteessa väistäminen ja periksi antaminen ovat helppoja ja houkuttelevia vaihtoehtoja, mutta pidän palvelurajoitusratkaisua valitettavana ja ehdottomasti vääränä tähän ongelmaan. Kaupungin on turvattava palvelut asukkailleen, myös niille, jotka eivät työnsä vuoksi pääse muuten kuin iltaisin ja viikonloppuisin. Väkivallan ja voimannäytön edessä ei saa alistua, vaan puututtava häiriökäyttäytymiseen ja toisten ihmisten uhkailuun.

Puuttuminen on aikuisten ja esivallan velvollisuus. Jos koti laiminlyö kasvatuksen tai on kyvytön ohjaamaan nuoria toisten oikeuksia kunnioittavaan käyttäytymiseen, on julkinen valta viimeinen perälauta ennen kuin nuori on menetetty ammatti- ja taparikollisuuden tielle. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito on yhteiskunnan ydintehtävä vaikka kaikesta muusta tingittäisiinkin.

Uutisessa kerrotaan edelleen valtaosan häirikköjengistä olevan maahanmuuttajataustaisia nuoria. Ilmiö on tuttu monista Euroopan maista ja odotettavissa olevaa kehityskulkua emme voi sallia. Monesti tämänkaltaista häiriötä aiheuttavat maahanmuuttajat ovat ammentaneet arvomaailmaansa vahvemman voimaa kunnioittavista kulttuureista ja ympäröivän yhteiskunnan haastaminen onkin heille tapa näyttää voimaansa ja hakea arvostusta omiensa parissa.

Häiriköinnin loputon ymmärtäminen, sen selittely ja mitään sanomattomilla rangaistuksilla sanktioiminen näyttäytyy alistumisena, mikä heille on henkinen voitto: tilan, ajan ja vallan haltuunotto. Nämä nuoret ovat päässeet rajojen hakemisessaan jo liian pitkälle. Nyt ei riitä enää rajojen asettaminen nykyiselle rintamalle, vaan ne on määriteltävä uudelleen tiukemmin.

Me emme voi luovuttaa lain hegemoniaa vahvemman oikeudelle. Vaikka meille voimannäyttö onkin vieraampi ratkaisuvaihtoehto, lienee se yksi harvoista toimivista. Legitiimi voimannäyttö on vaikutuksiltaan välitön ja hinnaltaan edullinen. Kynnys on korkea, mutta joskus on rohkeasti otettava askel vääryyttä vastaan.

Pyydän liikuntapalveluita etsimään pikaisesti toimeenpantavissa olevia ratkaisua tilanteeseen, jotta palvelutaso voidaan palauttaa ensi tilassa. Tilapäisenä ratkaisuna esitän järjestystä ylläpitävän henkilön osoittamista ongelmapaikkaan, mutta pysyväksi ratkaisuksi siitä ei ole. Pyydän informoimaan edistymisestä ja mahdollisista haasteista, jotta voin auttaa kaupungin päätöksentekoelimissä.

Kaupunginhallitusta pyydän etsimään strategista linjausta kaikkien kaupungin toimintojen turvaamiseksi siten, että henkilöstö, asukkaat ja muut palveluiden käyttäjät voivat hoitaa tehtävänsä ja asioida ilman pelkoa ja epäluottamusta järjestyksen pysymistä kohtaan. Ongelmaan on reagoitava eikä syksyllä hyväksytty Monikulttuurisuusohjelma tarjoa ratkaisua.

Teemu Lahtinen
kaupunginvaltuutettu

Posted in Blogi and tagged , , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.