Espoon turvallisuusohjelma palautettiin valmisteluun

Hektinen ja kiireinen päiväni päättyi melko leppoisaan valtuustokokoukseen. Valtaosa asioista oli läpihuutojuttuja, mutta eivät aivan kaikki. Yhtenä keskustelua herättäneenä kohtana oli Espoon turvallisuusohjelma. Ohjelma oli alkuperäisessä esityslistassa nidottu niin sekavasti, ettei siihenpystynyt perehtymään, mutta viime viikon lopulla tuli korjattu versio. Viikonloppu kului Leppävaaran maalaismarkkinoilla ja sunnuntai vaalivalokuvauksessa, joten valmistautumisaikaa jäi niukalti. Parissa tunnissa sain kuitenkin käytyä ohjelman läpi ja suunnittelemaanpuheenvuoroni sekä tarvittavat vähimmäismuutokset.

Esitykseni perusteella valtuusto päätti äänin 61-5 palauttaa turvallisuusohjelman valmisteluun. Esitystäni kannatti valtuutettu ja kansanedustaja Kari Uotila (vas.). Seuraavaksi puheenvuoroni noin suurinpiirtein muistiinkirjoitetussa muodossaan:

Turvallisuus on järjestäytyneen yhteiskunnan ydintehtävä. Siksi on hyvä, että siihen kiinnitetään huomiota.

Olen ollut laajalti turvallisuuden kanssa tekemisissä työelämän ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Poliisin poikana teema on ollut aina osa elämääni. Siksi olen vähän pettynyt turvallisuusohjelman lukukelpoisen version myöhäisestä saamisesta. Se ei minun osaltani ole saanut niin perusteellista huomiota, kuin olisin halunnut siihen kohdentaa.

Kuitenkin jo pintapuolisella tutustumisella esityksen ansiot ja puutteet käyvät ilmi. Turvallisuusohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja nimettyjä vastuutahoja. Monet toimenpiteet ovat enemmänkin toimintatavan muutoksia, eivätkä edellytä mittavia rahoituseriä.

Ansioistaan huolimatta ohjelman puutteet ovat merkittäviä.

Ohjelma ei ota lainkaan kantaa kaupunkilaisten taloudellisen turvallisuuteen eikä tietoturvallisuuteen. Kaupunki julkisena toimijana käsittelee valtavasti henkilötietoja, ja vaikka pääpiirteissään uskon tietoturvallisuuden olevan hyvin hoidettu, olisi se ansainnut oman näkökulmansa ohjelmaan. Turvallisuuttakaan ei pidä rakentaa muita perusioikeuksia loukkaamalla. Siksi ohjelmassa esitetty syrjintään innostava toimenpide tulee jättää pois.

Päihteitä koskeva luku taas käsittele evain alkoholia jättäen kokonaan huomiotta muut päihteet, kuten huumausaineet ja korvikkeet. Kerrassaan käsittämätön aukko!

Lasten ja nuorten turvallisuuden kohdalla huomiotta ovat kokonaan jääneet leikki- ja harrastuspaikkojen turvallisuus, mikä osin liittyy huumausaineisiinkin.

Maahamuuttajien turvallisuutta oli erityisesti käsitelty omassa luvussaan, mutta yksipuolisesti. Turvallisuusuhissa korostui kantaväestön rooli, vaikka eniten uhkaa tulee kunkin yhteisön sisältä. Erityisesti perheväkivalta sekä hierarkisten asenteiden merkitys ansaitsisi enemmän huomiota.

Esitän, että asia palautetaan, mutta jollei niin tapahdu, niin ei hätää, tämän kanssa voidaan edetä, kun siihen tehdään välttämättömät korjaukset:

Muutosesitys

Turvallisuus on tärkeä asia, mutta turvallisuuttakaan ei pidä luoda perusoikeuksia loukkaamalla. Siksi syrjintään innostava toimenpide on korjattava:

Luku 7.1. luettelon 1. toimenpide: Poistetaan “sekä alueellisen sosiaalisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation)”

Lisäysesitys

Lasten ja nuorten turvallisuuteen pitäisi kiinnittää ohjelmaa laajempi huomio, mutta vähintään pitää huolehtia siitä, että nykyinen palvelutarjonta on turvallista. Siksi luvun 7.2. toimenpiteisiin on lisätävä leikki- ja harrastuspaikkojen turvallisuustilanteen selvittäminen.

Lisäysesitys

Väestöryhmien välisten suhteiden lisäksi on huomioitava ryhmien sisäinen turvallisuus. Yksilö voi kohdata turvallisuusuhan oman perheenjäsentensä suunnalta tavalla, jota jossain ryhmissä ei välttämättä mieletäkään uhaksi. Lapset ja nuoret voivat altistua vanhakantaisten hierarkisten ihmissuhdemallien esimerkille, mikä saattaa luoda turvallisuusuhkia myös tulevaisuudessa. Siksi luvun 7.5. toimenpiteisiin tulee lisätä:

-Väestönryhmien sisäisen turvallisuuden selvittäminen ja toimenpideohjelman laatiminen valtuustolle

sekä

-Puututaan rohkeasti myös vähemmistöjen luomaan uhkaan enemmistöä kohtaan.

Palautusta vastaan äänestäneet eivät muodostaneet mitään poliittista blokkia ja muutenkin tulos oli selvä. Moni muukin oli havainnut korjattavaa ohjelmassa, mutta näiden käsittely jäi nyt palautuksen vuoksi pois. Kokouksen jälkeen vaihdoimme muutaman sanan Satu Raudasojan (vihr.) kanssa, ja ilmi tuli paljon muitakin puutteita turvallisuusohjelmassa, kuten vesiturvallisuus.

Turvallisuusohjelman jälkeen käsiteltiin Espoon lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa, jossa monikulttuurisuusasianneuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen (kok.) teki toivomuksen maahanmuuttajien keskuudessa tapahtuvan perheväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen tehostamisesta.

Tänään keskusteltiin paljon maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ongelmista ja kriittisiä puheenvuoroja tuli miltei kaikista ryhmistä. Ilmapiiri tuntui vapautuneelta ja Seppo Huhta (PerusS) totesikin pöntöstä Angela Merkelin oivan puheenvuoron monikulttuurisuuden epäonnistumisesta Saksassa, johon replikoin Ranskan presidentti Nicolas Sarkozyn kommentoineen samaa jonkun verran aiemmin.

Posted in Blogi and tagged , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.