Ryhmäpuheenvuoroni 24.3.2014 Espoon valtuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetu ja muut muut läsnäolevat,

Kovat ajat vaativat kovia tekoja ja kovat teot vastuullisia tekijöitä. Maailman- ja Suomen talouden tilanne on vasta alkusoittoa todella koville ajoille, emmekä voi olla enää täysin varmoja rauhankaan pitävyydestä; elämmehän aggressiivisen diktatuurin naapureina, enkä juuri nyt edes viittaa Helsingin kaupunkiin.

Todellisuudessa emme ole vielä nähneetkään kovia aikoja, mutta vastuullisina päättäjinä olemme harjoitelleet hyvän sään aikana pahoja aikoja varten – jotta olisimme silloin valmiina. Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmä kiittää kaikkia harjoituksiin osallistuneita, niin poliitikkoja, virkamiehiä kuin aktiivisia kuntalaisiakin. Ymmärrämme että kukaan ei ole seppä syntyessään ja suhtaudumme lämpimällä ymmärryksellä harjoituksissa valmistautumattomuutensa osoittaneisiin ryhmiin ja tyytyväisiä olemme siitä, että enemmistö päätöksentekijöistä kuitenkin osoitti olevansa valmiina.

Kaikki ryhmät olivat yksimielisiä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteista ja linjauksista, mutta osa ryhmistä ei ollut valmiina toiminaan heti sen mukaisesti. Toiminnan lykkääminen olisi aiheuttanut jatkossa vaikeampia olosuhteita ja siksi näimme tarpeelliseksi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin.

Hyvien vuosien ajan kaupungin kulurakennetta erilaisilla hyvää tarkoittavilla aloitteillaan kuormittaneet puolueet osoittivat vastuuttomuuttaan nyt, kun olisi ollut aika harjoitella vaikeita aikoja varten. Poliittisten irtopisteiden keräämisen sijaan nyt poliittisesti merkittävien ryhmien olisi pitänyt tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa ja tarttua toimeen.

Arvoisa puheenjohtaja,

Nyt kärpäsestä on tehty härkänen. Espoon kokoisella organsaatiolla tulisi tämänkaltaiset toiminnan tehostukset olla jokavuotisia, normaaliin toimintaan kuuluvia. Oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen tulee sitoutua kaupungin kaikilla tasoilla. Me todellakin koimme tämän kaupungin johdon antaman tehtävän harjoitteena ja katsomme että vastaisuudessa tämänkaltainen tehostaminen kuuluu operatiivisen johdon vastuisiin.

Kaikessa inhimillisessä toiminnassa pitäisi aina miettiä parempia tapoja tehdä asioita ja punnita sitäkin mitä tehdään muodon vuoksi ja mitä todelliseen tarpeeseen. Näin tekeekin jokainen yksityiselämässään ja jokainen yksityisin varoin toimiva organisaatio, niin yritykset kuin kansalaisjärjestötkin. On kuitenkin huomattava, että monopoleilta ja veroilla ja budjettirahoituksella toimivilta organisaatioilta puuttuu luontainen insentiivi toimintansa jatkuvaan tehostamiseen.

Olisi kohtuutonta maksattaa tehotonta toimintaansa yksityisillä kansalaisilla ja suorastaan riistoa vaatia aina vain korkeampaa hintaa yhä huononevasta tuotteesta. Meidän onkin jatkuvasti parannettava tuotettamme ja pyrkiä tarjoamaan se mahdollisimman edullisella hinnalla espoolaisille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Hieman huolissamme olemme siitä, että TATU-ohjelmassa numeraalisesti sidottujen velkatavoitteen sekä katetavoitteen lisäksi kestävyyskolmion kolmas kulma, verotus jätettiin määrittelemättä numeraalisesti. Se antaa liian helpon suunnan joustaa tilanteessa, jossa olisi välttämätöntä miettiä muita keinoja. Vaikutuksiltaan se kuitenkin olisi sama kuin pakkasella housuunsa laskeminen; hetken lämmittää, mutta sitten tuleekin pirun kylmä.

Tehostamisen täytyy alkaa nyt, jotta vältytään kunnallisveron nostamiselta ja talouskasvua rajoittavalta toiminnalta. Sopeutustoimenpiteet voidaan ja täytyy toteuttaa niin, ettei kaupunginpalvelutaso tai -laatu kärsi. Tämä koskee kaikkia sopeutustoimien kohteeksi joutuvia toimialoja.

En malta olla toistamatta sivistystoimenjohtajamme Sampo Suihkon neuvotteluissa lausumia sanoja “Ihan kohtuullisia tavotteita, nyt vaan täytyy funtsia vähän tarkemmin miten teemme asioita.”

Hyvät valtuutetut, juuri siitä nyt on kyse, paremmin tekemisestä; ei tekemättä jättämisestä.

Brace yourself, winter is coming.

Arvoisa puheenjohtaja,

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien ryhmä kannattaa muun neuvottelutuloksen lisäksi neuvottelutoimikunnan puheenjohtajan Hopsun esitystä numero 3, että eläkeläisatrioiden hintakytkentä henkilöstöhintaan palautetaan ja aterian hinta arvonlisäveroineen lasketaan 6,10 euroon ja tätä tarkoitusta varten myönnetaan 200.000 euron lisämääräraha.

Kiitos.

Posted in Blogi.

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.