Vastauksia toiminta-ampujille

1) EU:n tuliasedirektiiviä on suunniteltu avattavan, mikä vaikuttaa aselainsäädäntöömme.*** Mikä on mielestänne tärkeintä säilyttää voimassaolevassa sääntelyssä? ***Pohjaa: EU:ssa ajetaan direktiiviä, joka kieltäisi tiettyjä Suomessa nykyään sallittuja asetyyppejä sekä lisäksi kaavaillaan rajoituksia mm lipaskapasiteetteihin. Toisaalta mm Ranskassa ja Tanskassa perushaulikko ei tarvitse aselupaa vaan sitä käsitellään lainsäädännössä / käytännössä maataloustyökaluna.

Tuliaseet ovat hyvä esimerkki asiasta, joka ensi sijassa tulisi säilyttää kansallisessa päätösvallassa. Unionin tasolla on tarve yhdenmukaistaa maasta toiseen liikkumisene liittyviä käytäntöjä ja mielellään pitää joku minimitaso unionikansalaisten oikeuksille asian suhteen.

Parempi olisi kun asekohtaisesta lupajärjestelmästä luovutaan kokonaan ja siirryttäisiin henkilön soveltuvuutta arvioivaan ”aseajokorttijärjestelmään”. Samalla luovuttaisiin subjektiivisesta ja viranomaismielivaltaan johtaneesta asekohtaisesta ”tarveharkinnasta” sekä tiettyjen asekategorioiden kontrollista.

Laajemmin asepolitiikastani: http://www.teemulahtinen.fi/2010/02/08/aseharrastajat-huomio/

2a) Mielipiteenne ammunnasta, metsästyksestä, asekeräilystä sekä asekaupasta ammattina?

Harrastan toiminnallista urheiluammuntaa ja koen kaikki yhteiskunnallisesti äärettömän tarpeellisiksi. Myös metsästyskortti löytyy ja asekeräilyn aloittaminen on silloin tällöin käynyt mielessä.

2b) Millainen on oma suhtautumisenne laillisiin ampuma-aseisiin ja niillä harrastaviin ihmisiin?

Ylläolevaan viitaten, varsin luonteva. Olen ampunut ensimmäisen ruutilaukaukseni vaahtosammuttimen kokoisena isän virkarevoverilla ja ohjauksen alla.

2c) Harrastatteko ammuntaa/metsästystä tai onko lähipiirissänne joku alaa harrastava tai ammattiihminen?

Harrastan sovellettua reserviläisammuntaa (SRA) sekä practicalia (IPSC) sekä näitä tukevaa harjoittelua.

3) Mikä on mielestänne keskeisin laillisiin ampuma-aseisiin liittyvä kysymys EU- ja kansallisella tasolla?

Kansallisella tasolla akuutein kysymys on kansalaisten eriarvoisuus eri valtakunnan osissa. Joidenkin poliisilaitosten alueella homma toimii olosuhteisiin nähden hyvin, kun taas jossain ollaan puhtaan mielivallan alla. Poliisihallituskaan ei näytä hyvää esimerkkiä omalla toiminnallaan.

Välittömästi seuraava kysymys liittyy ampumaratoihin. Moni vanha olemassaoleva rata on joutunut yhäkkiä “lainsuojattomaksi”, kun kaavoitus on tuonut asutusta liian lähelle ja uusien ratojen perustaminen on sekä kaavoituksellisesti että ympäristömääräysten vuoksi kallista ja vaikeaa. Julkinen valta ei noudata liikuntalakia tässä kohdin.

EU-tasolla en osaa yllämainitun direktiivihankkeen lisäksi sanoa muuta.

4) Mikä on mielestänne keskeisin riistaan/metsästykseen liittyvä kysymys EU- ja kansallisella tasolla?

Ehkäpä tällä saralla viranomaiset niinkään eivät ole ongelmana, kuin on suhtkoht sisäänpäin kääntynyt harrastajajoukko. Harrastus periytyy lähinnä isältä pojalle ja uusien mukaantulo on korkean kynnyksen takana. Unionitasoa en tunne siitä mitään sanoakseni.

5a) Saksa/Viro/Tshekki, kansalainen voi hankkia tasku-aseen henkilökohtaista koskemattomuuttaan puolustaakseen eli ns. suojeluase on ao. maissa laillinen. Pitäisikö tämän olla mahdollista myös Suomessa?

Kyllä. Linjasin näin 2009 lopussa: http://www.teemulahtinen.fi/2009/12/31/ei-lisaa-uhreja-kiitos/

5b) ns Kaasusumutin vaatii Suomessa ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitoluvan. Lupakäytäntö on tiukka eli lupia ei ole montaa. Esim. Saksassa vastaavia sumuttimia voi ostaa tavan kaupasta pelkästään täysi-ikäisyytensä todistamalla. Kumpaa käytäntöä kannatatte?

Tässäkin aiemmin mainittu “aseajokortti” voisi olla toimiva ratkaisu, joka tapauksessa edellyttäisin jonkinlaisen kurssin suorittamista. Eikä kenellekään olisi pahitteeksi ottaa altistustakaan.

6) Vapaa sana aiheesta

Hmm… pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, joten lainaan muilta:

“Μολων λαβε!” -Leonidas

“No free man shall ever be debarred the use of arms.” -Thomas Jefferson, 1776

“Even as it stands the Home Guard could only exist in a country where men feel themselves free. The totalitarian states can do great things, but there is one thing they cannot do, they cannot give the factory worker a rifle and tell him to take it home and keep it in his bedroom. That rifle hanging on the wall of the working-class flat or labourer’s cottage is the symbol of democracy. It is our job to see it stays there.” -George Orwell (Eric Blair), 1941

Amerikkalaisia sanontoja:

“I don’t carry a gun to kill people. I carry a gun to keep from being killed.”

“I don’t carry a gun because I’m evil. I carry a gun because I have lived long enough to see the evil in the world.”

“I don’t carry a gun because I hate the government. I carry agun because I understand the limitations of government.”

“I don’t carry a gun to make me feel like a man. I carry a gun because men know how to take care of themselves and the ones they love.”

“I don’t carry a gun because I feel inadequate. I carry a gun because unarmed and facing three armed thugs, I am inadequate.”

“I don’t carry a gun because I love it. I carry a gun because I love life and the people who make it meaningful to me.”

7) Tarvitaanko Suomessa perustuslakituomioistuinta?

Kyllä. Olen saanut ajatuksen myös PS-nuorten periaateohjelmaan.

8) Saako vastauksenne linkittää alan nettikeskustelusivuille?

Ehdottomasti saa ja pitää.

Helmikuussa 2011 Ase-lehdessä ollut yhteismainoksemme

Helmikuussa 2011 Ase-lehdessä ollut yhteismainoksemme

Posted in Blogi and tagged , , , , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.