Perussuomalaisia peukalonjälkiä

Kirjoitin Espoon Perussuomalaisten vaalilehteen seuraavan:

Perussuomalaisten peukalonjälkiä näkyy kaikkialla Espoossa. Keskeisimmän kaupungin toimintaa ohjaavan strategisen asiakirjan Espoo-tarinan laadinnassa saimme poistettua yhteisestä tulevaisuudenkuvasta monikulttuurisuuden ja korostimme kestävän kehityksen kohdalla sosiaalista ulottuvuutta. Valtuustosopimukseen saimme monia tärkeitä asioita taloudentasapainotuksesta, hallinnon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, vanhuspalveluiden kehittämiseen ja rakennusvalvonnan sujuvoittamiseen. Koulukiusaamisen nollatoleranssi on Perussuomalainen saavutus.
Olemme toimeenpanneet osaltamme Espoo-tarinaa ja tehneet aloitteita ja valtuustokysymyksiä esimerkiksi nuorten kesätyösetelin ikärajan laskemiseksi 15 vuoteen, positiivisen erityiskohtelun eli kantaväestön syrjinän lopettamiseksi, Mestarintunnelin liikenneongelmien ratkaiseiseksi, eläkeläisten ruokailun ja liikkumisen helpottamiseksi sekä pysäköinnin ongelmien ratkaisemiseksi.
Sinninkäs Perussuomalainen työ johti vanhusruokailun hinnan alennukseen ja nostimme esiin asuinympäristöjen terveydelle haitallisia ympäristöongelmia. Olemme avanneet hallintoa ja saaneet päivänvaloon varjoissa rehevötyneitä korruptoituneita käytäntöjä ja virkamiehiä kuten Suomenojan sataman, Länsimetron ja poliittisten nuorisojärjestöjen tuen.
Erityisen tärkeää meille on koko valtuustokaudella ollut työpalkan suojeleminen liialta verotukselta. Tuottavuusohjelmalla kaupunki on pystynyt parantamaan palveluitaan ilman verorahoituksen lisäämistä. Perussuomalaiset sai läpi rakentamattoman rakennusmaan kiinteistöveron noston, jolla suurmaanomistajien panttaushaluja pienennetään ja kiihdytetään kaavoitetun maan rakentamista.
Asumisen kalleus ja asuntopula on ollut painopistealueena ja olemme saaneet Espoon Asuntojen nostamaan rakennustuotantoaan sekä tuoneet asunto-ohjelmaan sukupolviasunnot. Suomeen suuntautunut kansainvaellus kosketti koko valtakuntaa, mutta Perussuomalaisten ehdottomasta vastuksesta Espoon kaupunki ei avannut yhtäkään uutta vastaanottokeskusta kaupunkiin!

Suomalaisten työn hinta on korkea

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila kohautti viikonloppuna soimaamalla suomalaista palkkatasoa 10 – 15 % liian korkeaksi. Mattila on väärässä, mutta myös oikeassa. Kohu perustuu näkökulmaharhaan, sillä kun puhumme “palkasta”, puhuu jokainen vähän eri asiasta.

Tavalliselle palkansaajalle “palkka” tarkoittaa lähinnä nettopalkkaa, sitä joka kilahtaa tilille. Harva voi sanoa sen olevan liian suuri. Työnantajan puhuessa “palkasta”, hän näkee siinä (työsopimuksessa sovitun) bruttopalkan lisäksi kaikki sivukulut, jotka monella alalla ovat kymmeniä prosentteja. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää, että bruttopalkan päälle työnantaja maksaa n. 25 % muita kuluja. Neljäs “palkka” on sitten se, jonka verottaja ja verotietoihin tutustuva näkevät.

Monet sivukuluista ovat perusteltuja, mutta toki niidenkin osalta on syytä suhtautua kriittisesti hintaan. Erilaiset pakolliset vakuutukset voisivat olla edullisempiakin, mutta valtion välistävetämät verot ja veroluonteiset maksut ovat pitkälti paperinpyörittäjien elättämiseen menevää rahaa.

Työn hinta on se, mikä asemaamme kansainvälisessä kilpailussa horjuttaa ja se on liian korkea, aivan kuten Mattila yritti sanoa. Suomalainen palkansaaja on kuitenkin nettopalkallaan läntisen Euroopan alakastissa ja aivan oikeutetusti närkästyy kapitalistin palkanalennuspuheista. Kumpikin on pöyristynyt kokemuksiensa vähättelystä ja vaatimuksista tulla vastaan. Varjoissa veroelätit, kakunsyöjät ja muut loiset hierovat käsiään ja antavat kakuntekijöiden hukata voimiaan keskinäiseen närään.

Kaiken tarpeellisen ja hyödyllisen hyvän lisäksi veroilla toimivan koneiston rattaisiin on kerääntynyt plakkia, joka paitsi haittaa koneen toimintaa myös vie voimaa.

Possu pulassa

Yhdenvertaisuudesta ja petollisesta uuskielestä

Tänään Espoon kaupunginhallitus käsitteli Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa ja hyväksyi sen äänestyksen jälkeen. Kapunginhallitus äänesti kolmesta tekemästäni muutosesityksestä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on muutoin melko mukiinmenevä, mutta lopussa ollut termistö noudatteli vakiintunutta uuskielistä liturgiaa. En voinut hyväksyä kolmea määritelmää, muodollista yhdenvertaisuutta, tosiasiallista yhdenvertaisuutta enkä positiivista erityiskohtelua. Kyseinen termistö on vakiintunutta oikeusministeriön levittämää, mutta alkuperältään marxistista harhautusta.

Yhdenvertaisuusperiaate on oikeusvaltion keskeisimpiä periaatteita ja se on hyvin yksinkertainen normi siitä, että ihmiset ovat tasaveroisia julkisen vallan silmissä. Tästä periaatteesta ei oikein voi poiketa samalla luopumatta yhdenvertaisuudesta. Avoimuuden, rehellisyyden ja etiikan kannalta olisi parempi myöntää ettei jollain yhteiskunnan osa-alueella vallitse yhdenvertaisuutta, eikä yrittää nimittää syrjintää tai suosimista yhdenvertaisuudeksi.

Yhdenvertaisuusohjelmassa määritellään näin:

Muodollinen yhdenvertaisuus
Tällä tarkoitetaan sitä, että samanlaisessa tapauksessa ihmisiä kohdellaan samalla tavoin. Samanlainen kohtelu ei aina kuitenkaan takaa yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat erilaiset.

Ensimmäisessä lauseessa sanotaan asia niin kuin se on. Yhdenvertaisuuden ydin. Kuitenkin toinen lause kääntää asian päälaelleen ja otsikkoa myöten tosiallista yhdenvertaisuutta heikennetään. Esitin tätä muutettavaksi:

Lähtökohtainen yhdenvertaisuus
Tällä tarkoitetaan sitä, että samanlaisessa tapauksessa ihmisiä kohdellaan samalla tavoin.

Hävisimme äänestyksen 13-2.

Seuraavaksi omitaan tosiasiallinen yhdenvertaisuus päälaelleen käännetylle toiminnalle.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus
Tämä toteutuu silloin, kun poiketaan samanlaisesta kohtelusta, ja tuetaan heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuutta on kun kaikkia kohdellaan samallalailla. Jos siitä poiketaan, niin kyse ei ole enää yhdenvertaisuudesta, vaan heikommassa asemassa olevien suosimisesta. Tämä on itsessään mielestäni monessa tapauksessa perusteltua, mutta suosimisen kutstuminen tosiasilliseksi yhdenvertaisuudeksi loukkaa järkeä, logiikkaa ja tervettä järkeä. Esitin kohtaa muutettavaksi tällaiseen muotoon:

Näennäinen yhdenvertaisuus
Tämä toteutuu silloin, kun poiketaan samanlaisesta kohtelusta, ja tuetaan heikommassa asemassa olevia henkilöitä näennäisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Hävisimme äänestyksen 13-2.

Lopussa olikin vanha tuttu oksymoroni eli positiivinen syrjintä. Tätä on kritisoitu niin liberaalien kuin Hommankin puolella, puhumattakaan Jussi Halla-ahosta.

Ohjelmassa määritellään näin:

Positiivinen erityskohtelu
Tämä tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen, eivätkä muodostu toisia syrjiviksi.

Ensisijaisesti olisi ollut hyvä poistaa tuo hirvitys kokonaan, mutta esitin tällaista muutosta:

Enemmistön syrjintä
Tämä tarkoittaa enemmistön tai hallitsevan ryhmän jäsenten syrjimistä näennäisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Üllätüs, hävisimme 13-2.

Jätin eriävän mielipiteen

Kiitos

Kiitos kaikille äänestäjille ja tukeneille! Teimme mahtavan tuloksen ja jatkojytkyn, jota ei voi olla noteeraamatta. Olen onnellinen puolueen ja läpipäässeiden puolesta, enkä murehdi omaa tulostani. Äänimäärä kasvoi hieman edellisistä vaaleista, mutta ei tarpeeksi. Sijoitus listalla nousi perimysjärjestyksessä neljänneksi, minkä seurauksena ei noustane tällä kaudella eduskuntaan. Tyytyväinen olen tulokseen ja siihen, että elämää miltei puoli vuotta rasittanut poikkeustila on nyt ohi, kesä edessä ja kunnolla aikaa lapselle.

Isänmaan tulevaisuuteen tämän tuloksen perusteella luotan. Taantumukselliset voimat kärsivät rökäletappion aivan ansaitusti. Myös oma elämäni näyttää valoisalta ja puuhastelu isänmaan ja kotikaupungin hyväksi jatkuu. Hieman tummia pilviä siintää edessä, sillä kampanjarahoitus on jäämässä vajaaksi useita tuhansia euroja. Omia rahoja käytin yli 5000 euroja ja takki on nyt tyhjä. Tukiryhmän tilillä on vielä saapumattomia laskuja varten reilu 3000 euroa ja toivoisin kovasti, ettei ryhmäläisten tarvitse vastata henkilökohtaisesti kampanjavelasta. Siksi vetoan jokaiseen vielä taloudellisen tuen saamiseksi; tukiryhmän tili on FI3557229020156888 ja vaalilahjoituksia voi lain mukaan antaa vielä 2 viikkoa vaalipäivän jälkeenkin.

Paluu arkeen käynnistyi rähinällä. Tänään olen ollut jo kolmessa kokouksessa ja kaksi vielä edessä ennen kuin pääsen analysoimaan tulosta ja lukemaan eilisen aikana tulleita viestejä ja keskusteluita.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Sissimarkkinointia wlanin ja älypuhelimen avulla

Sissimarkkinointia on mahdollista tehdä myös älypuhelimien ja kotiverkkojen kanssa. Vaihtamalla wlan-tukiasemasi nimi/SSID muotoon “64 Uusimaa Teemu Lahtinen eduskuntaan” saat välitettyä vaalisanomaa ainakin naapurustoosi ja mobiilina mainostusta on siellä missä liikutkin.

Wlan-tukiasemia on lukemattomia eri malleja ja asetukset ovat jokaisessa omanlaisensa. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että verkon nimestä yleensä käytetään termiä SSID ja tätä muuttamalla voit vaikuttaa kaikille alueen wifi-laitteille näkyvään tekstiin. Yleensä tukiasemia ohjataan selainpohjaisella asetuskäyttöliittymällä, esimerkiksi osoitteessa http://192.168.100.1 joka kuitenkin voi olla kohdallasi aivan erilainenkin. Ohjeet löytyvät laitteen manuaalista tai googlaamalla laitteen mallinimikkeellä.

Älypuhelimia on tätä nykyä käytännössä kahta eri mallia eli Anrdoid ja iPhone. Seuraavaksi niille lyhyet ohjeet:

Android

Asetuksista valitse verkon jakaminen tai vastaava vaihtoehto. Vaihda verkon nimi tai SSID ”64 Uusimaa Teemu Lahtinen eduskuntaan″ ja tämän jälkeen jakamasi verkko näkyy muiden laitteissa sen nimisenä kunhan wifi-tukiasematoiminto on käytössä.

iPhone
Vaihda asetusten Yleiset -> Tietoja -valikosta puhelimen nimi ”64 Uusimaa Teemu Lahtinen eduskuntaan″, jonka jälkeen verkkoyhteyden puhelimellasi ja verkko näkyy muiden laitteissa sen nimisenä kunhan wifi-tukiasematoiminto on käytössä.

Myös Bluetooth-nimen voi muuttaa samalla tavalla markkinoivaksi.

Idean esitti Vesa Linja-aho, joka on helsinkiläisen vihreän Lilja Tammisen tukiryhmässä.

Uskonnonopetuskaan ei ole ongelmatonta

Lähetin oheisen kirjoituksen 29.3. Länsiväylän vaaliareenalle,mutta vielä tänään 11.4. ilmestyneessäkään numerossa sitä ei oltu julkaistu, joten ensijulkaisen sen nyt itse:

Uskonnonopetuskaan ei ole ongelmatonta

Länsiväylän uutisointi yhdistetystä uskonnonopetuksesta on virittänyt aiheesta keskustelua ja uskontojen edustajat ovat kirjoittaneet aktiivisesti siihen liittyvistä ongelmista. Olen samaa mieltä siitä, että eri uskontojen tunnustuksellista opetusta ei voida yhdistää, mutta haluan muistuttaa, että tunnustuksellisen uskonnon opettaminen peruskouluissa on itsessään ongelmallista.

Minusta maallisen julkisyhteisön ei pidä tukea minkäänlaista uskomusjärjestelmää, vaan opettaa nuoria älylliseen ja kriittiseen ajatteluun ja uskomuksista riippumattomaan pohjoismaiseen moraalikäsitykseen. Uskonnollinen kasvatus tulisikin jättää perheen ja uskonnollisten yhteisöjen vastuulle. Tunnustuksettomuudesta huolimatta en halua riisua koulua sen perinteistä, kuten Suvivirrestä ja joulujuhlista. Ympäröivän yhteiskunnan kulttuuri saa näkyä kasvatuksessa ja sen arvomaailman taustat on hyvä tuntea.

Tästä teemasta ei oikein voi keskustella ilman yhden uskonnon erityishuomioimista – tahdomme tai emme.  Muhamettilaisuuden opettamisessa me kaikki varmasti haluamme olla varmoja siitä, ettei lapsia kiihoteta opetuksen myötä asenteissaan muita vastaan tai yllytetä ääriajatteluun. Julkisessa keskustelussa on usein esitetty, että koululaitoksen kontrolloimana islamin opetus pystyttäisiin toteuttamaan siten, että ääriajattelulle ei opetuksessa annettaisi sijaa.  Tämä näkökulma herättää kuitenkin pohtimaan sitä, minkälaista yhteiskuntaa olemme nykyisellä maahanmuuttopolitiikalla rakentamassa, jos emme voi luottaa islamilaisiin seurakuntiin?

Teemu Lahtinen
eduskuntavaaliehdokas (ps.)

En kannata nollatuntisopimusten kieltämistä

Vastasin juuri kieltävästi Metalliliiton ja PAMin masinoimaan “Operaatio Vakiduuni” -kyselyyn, jolla halutaan kieltää lailla ns nollatuntisopimukset.

Tein itse nollatuntisopimuksella töitä 2002-2005 ja minusta järjestely oli täydellinen ja työnantaja oli tosi joustava, mikä sopi opiskelijalle kuin nyrkki silmään. En halua riistää tätä mahdollisuutta muilta.

Nollatuntisopimukset voivat myös muodostua ongelmallisiksi yksilön näkökulmasta, jos syystä tai toisesta yhteistyö työnantajan kanssa ei toimi ja jos tällaisen sopimuksen perusteella henkilö jää työttömyysturvan ulkopuolelle.

Minusta tämä ongelmakenttä ratkotaan paremmin kehittämällä työttömyysturvaa ja työmarkkinoita niin, että työn kysyntä ja tarjonta kohtaisivat useammin, kuin että lailla ryhdyttäisiin vähentämään työntekijän mahdollisuuksia.

Perustili voisi korvata työttömyysturvaan liittyvän ongelman ja todennäköisesti myös kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaankin vaikuttaa myönteisellä tavalla. Missään tapauksessa työmarkkinoiden lisäsääntely ja jäykistäminen eivät ole tulevaisuuteen katsovia yrityksiä.

Koraanin lukua radiossa – hyvä vai huono idea?

Ylen suunnitelma lukea koraani radiossa läpi, on herättänyt paljon ristiriitaisia tunteita. En itsekään ole muodostanut vielä lopullista mielipidettä asiaan. Kansa on laajalti tyrmännyt hanketta ja Yle taas on puolustellut hanketta arvojensa mukaisena monikulttuurisuuden edistämisenä.  Ylen lakisääteisestä tehtävästä voidaan olla montaa mieltä, mutta tätä asiaa voidaan katsoa useastakin näkökulmasta.

Toisaalta maailmankulttuurien ja eri uskontojen pyhien kirjojen tunteminen varmasti kasvattaa yleissivistystä. Jos taas motiivina koraanin lukemiselle on yleissivistyksen sijaan monikulttuurisessa hengessä tapahtuva maahanmuuttajien oman kulttuurin edistäminen, on hanke taas varsin arveluttava.

Ajettiin hanketta sitten yleissivistävästä tai monikultturistisesta lähtökohdasta, voidaan asiasta löytää myös ainakin yksi myönteinenkin piirre; koraanin tunteminen saattaa saada monet radion kuulijat havaitsemaan islamilaisen ja sekulaarin länsimaisen maailmankatsomuksen välisen syvän ristiriidan.

Teemu Lahtinen (ps.)
kaupunginvaltuutettu
eduskuntavaaliehdokas

(Julkaistu Länsiväylässä 11.3.)

Alkoholilainsäädäntö haittaa elämääni

Olen esimmäisen kerran linjannut kantojani alkoholipolitiikkaan syyskuussa 2004, eikä minun kovin paljoa ole tarvinnut kymmenen vuoden aikana tarkistaa näkemyksiäni. Vähän kuitenkin.

Alkoholilainsäädännöstä en ole oikeastaan koskaan kokenus itselleni suorannaista haittaa, ellei nyt huomioida alkoholin hintaa Suomessa ja sen vaihtoehtokustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Nyt kuitenkin kävi toisin.

Eduskuntavaalikampanjani avajaiset ovat Leppävaarassa, Albergan kartanossa perjantaina 20.2. ja tällä viikolla nousseen keskiolutkeskustelun seurauksena ajattelin, että olisi hienoa tarjota tilaisuudessa maistiaisia juuri tuotteensa markkinoille saaneen espooolaispanimo Fat Lizardin valikomasta. Ajatuksesta innostuneena otin yhteyttä panimoon, mutta enpä minä tollo muistanut missä maassa missä sääntelyssä elämme!

Fat Lizard

Kyllähän tämä olisi pitänyt tietää, mutta eipä vain ollut mielessä. Jotenkin ajattelin, että kun ei tule omaan käyttöön eikä myytäväksi, niin tällainen onnistuisi. No nyt väliin tarvittaisiin anniskeluoikeudellinen bulvaani ja sitten alkaisikin kustannustaso olemaan jo niin korkea, ettei tällä kampanjabudjetilla tule oikein kyseeseen.

Jatkoimme keskustelua ongelmasta eli panimoiden suoramyyntioikeuden puutteesta. Kyse on ehkä kaikkein epäreiluimmasta ja kohtuuttomimmasta asiasta nykyisessä alkoholilainsäädännössä. Tilaviinejä saa myydä suoraa tilalta ja sahtiakin (joka on olut) saa suoramyydä, mutta muita oluita ei. Varsin outo, mielivaltainen ja kilpailua vääristävä sääntö tuokin.

Minusta on itsestäänselvää, että panimoilla pitäisi olla oikeus myydä suoraan kuluttajille tuotteitaan aivan kuten tilaviinejä ja sahtia. Tulen kansanedustajana tekemään kaikkeni tämänkin holhouksen ja sääntelyn purkamiseksi. (=vaalilupaus)