Vastauksia toiminta-ampujille

1) EU:n tuliasedirektiiviä on suunniteltu avattavan, mikä vaikuttaa aselainsäädäntöömme.*** Mikä on mielestänne tärkeintä säilyttää voimassaolevassa sääntelyssä? ***Pohjaa: EU:ssa ajetaan direktiiviä, joka kieltäisi tiettyjä Suomessa nykyään sallittuja asetyyppejä sekä lisäksi kaavaillaan rajoituksia mm lipaskapasiteetteihin. Toisaalta mm Ranskassa ja Tanskassa perushaulikko ei tarvitse aselupaa vaan sitä käsitellään lainsäädännössä / käytännössä maataloustyökaluna.

Tuliaseet ovat hyvä esimerkki asiasta, joka ensi sijassa tulisi säilyttää kansallisessa päätösvallassa. Unionin tasolla on tarve yhdenmukaistaa maasta toiseen liikkumisene liittyviä käytäntöjä ja mielellään pitää joku minimitaso unionikansalaisten oikeuksille asian suhteen.

Parempi olisi kun asekohtaisesta lupajärjestelmästä luovutaan kokonaan ja siirryttäisiin henkilön soveltuvuutta arvioivaan ”aseajokorttijärjestelmään”. Samalla luovuttaisiin subjektiivisesta ja viranomaismielivaltaan johtaneesta asekohtaisesta ”tarveharkinnasta” sekä tiettyjen asekategorioiden kontrollista.

Laajemmin asepolitiikastani: http://www.teemulahtinen.fi/2010/02/08/aseharrastajat-huomio/

2a) Mielipiteenne ammunnasta, metsästyksestä, asekeräilystä sekä asekaupasta ammattina?

Harrastan toiminnallista urheiluammuntaa ja koen kaikki yhteiskunnallisesti äärettömän tarpeellisiksi. Myös metsästyskortti löytyy ja asekeräilyn aloittaminen on silloin tällöin käynyt mielessä.

2b) Millainen on oma suhtautumisenne laillisiin ampuma-aseisiin ja niillä harrastaviin ihmisiin?

Ylläolevaan viitaten, varsin luonteva. Olen ampunut ensimmäisen ruutilaukaukseni vaahtosammuttimen kokoisena isän virkarevoverilla ja ohjauksen alla.

2c) Harrastatteko ammuntaa/metsästystä tai onko lähipiirissänne joku alaa harrastava tai ammattiihminen?

Harrastan sovellettua reserviläisammuntaa (SRA) sekä practicalia (IPSC) sekä näitä tukevaa harjoittelua.

3) Mikä on mielestänne keskeisin laillisiin ampuma-aseisiin liittyvä kysymys EU- ja kansallisella tasolla?

Kansallisella tasolla akuutein kysymys on kansalaisten eriarvoisuus eri valtakunnan osissa. Joidenkin poliisilaitosten alueella homma toimii olosuhteisiin nähden hyvin, kun taas jossain ollaan puhtaan mielivallan alla. Poliisihallituskaan ei näytä hyvää esimerkkiä omalla toiminnallaan.

Välittömästi seuraava kysymys liittyy ampumaratoihin. Moni vanha olemassaoleva rata on joutunut yhäkkiä “lainsuojattomaksi”, kun kaavoitus on tuonut asutusta liian lähelle ja uusien ratojen perustaminen on sekä kaavoituksellisesti että ympäristömääräysten vuoksi kallista ja vaikeaa. Julkinen valta ei noudata liikuntalakia tässä kohdin.

EU-tasolla en osaa yllämainitun direktiivihankkeen lisäksi sanoa muuta.

4) Mikä on mielestänne keskeisin riistaan/metsästykseen liittyvä kysymys EU- ja kansallisella tasolla?

Ehkäpä tällä saralla viranomaiset niinkään eivät ole ongelmana, kuin on suhtkoht sisäänpäin kääntynyt harrastajajoukko. Harrastus periytyy lähinnä isältä pojalle ja uusien mukaantulo on korkean kynnyksen takana. Unionitasoa en tunne siitä mitään sanoakseni.

5a) Saksa/Viro/Tshekki, kansalainen voi hankkia tasku-aseen henkilökohtaista koskemattomuuttaan puolustaakseen eli ns. suojeluase on ao. maissa laillinen. Pitäisikö tämän olla mahdollista myös Suomessa?

Kyllä. Linjasin näin 2009 lopussa: http://www.teemulahtinen.fi/2009/12/31/ei-lisaa-uhreja-kiitos/

5b) ns Kaasusumutin vaatii Suomessa ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitoluvan. Lupakäytäntö on tiukka eli lupia ei ole montaa. Esim. Saksassa vastaavia sumuttimia voi ostaa tavan kaupasta pelkästään täysi-ikäisyytensä todistamalla. Kumpaa käytäntöä kannatatte?

Tässäkin aiemmin mainittu “aseajokortti” voisi olla toimiva ratkaisu, joka tapauksessa edellyttäisin jonkinlaisen kurssin suorittamista. Eikä kenellekään olisi pahitteeksi ottaa altistustakaan.

6) Vapaa sana aiheesta

Hmm… pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, joten lainaan muilta:

“Μολων λαβε!” -Leonidas

“No free man shall ever be debarred the use of arms.” -Thomas Jefferson, 1776

“Even as it stands the Home Guard could only exist in a country where men feel themselves free. The totalitarian states can do great things, but there is one thing they cannot do, they cannot give the factory worker a rifle and tell him to take it home and keep it in his bedroom. That rifle hanging on the wall of the working-class flat or labourer’s cottage is the symbol of democracy. It is our job to see it stays there.” -George Orwell (Eric Blair), 1941

Amerikkalaisia sanontoja:

“I don’t carry a gun to kill people. I carry a gun to keep from being killed.”

“I don’t carry a gun because I’m evil. I carry a gun because I have lived long enough to see the evil in the world.”

“I don’t carry a gun because I hate the government. I carry agun because I understand the limitations of government.”

“I don’t carry a gun to make me feel like a man. I carry a gun because men know how to take care of themselves and the ones they love.”

“I don’t carry a gun because I feel inadequate. I carry a gun because unarmed and facing three armed thugs, I am inadequate.”

“I don’t carry a gun because I love it. I carry a gun because I love life and the people who make it meaningful to me.”

7) Tarvitaanko Suomessa perustuslakituomioistuinta?

Kyllä. Olen saanut ajatuksen myös PS-nuorten periaateohjelmaan.

8) Saako vastauksenne linkittää alan nettikeskustelusivuille?

Ehdottomasti saa ja pitää.

Helmikuussa 2011 Ase-lehdessä ollut yhteismainoksemme

Helmikuussa 2011 Ase-lehdessä ollut yhteismainoksemme

Suojeluskunnat, kodinturva ja kansalaisen oikeus puolustaa itseään ja maataan

Viikko sitten maanantaina 1.2.2014 lähetti YLE aika hyvän ohjelman MOT: Oikeus omaan rynkkyyn. Ohjelman jälkeen lähetin siinä esiintyneille kolmelle ansioituneelle maanpuolustajalle sähköpostin, jonka aioin julkaista pienen tovin kuluttua. Nyt teen sen:

Lähetetty: 2.12.2014 08:43
Vastaanottajat: Jyrki Uutela, Pekka Sinisalo, Jaakko Puuperä

Arvon herrasmiehet!

Kiitos erinomaisesta esiintymisestänne MOT-ohjelmassa. Ohjelma oli yllättävän neutraali, ellei jopa hieman positiivinen aihetta kohtaan. Vähän olen pettynyt Niinistön lyhyeen ja virkamiesmäiseen kommentointiin, johon mahtui ainakin kaksi faktavirhettä:

1) Myös Virossa on voimassa asevelvollisuus
2) Otin kodinturvajärjestelmän esille ja ehdotin sitä puolueen ohjelmaan Oulun puolueneuvostossa 4.5.2014. Puheenjohtajana toiminut Niinistö kiitti esitystäni ja lupasi ottaa sen huomioon ohjelmatyössä.

Eversti Hyppösen lausuntoon sisältyi paikkaansa pitämätön väite, jonka mukaan suunnitelmat kodinturvajoukkojen perustamisesta eivät ole mahdollisia nykyisen lainsäädännön perusteella. Hyppönen tuskin on kauttaaltaan perehtynyt lakiin, joten en usko tätä tahalliseksi valeeksi, mutta lakiin perehtyneenä minä ainakin tiedän täysin laillisen tien rauhan ajan kodinturvan/suojeluskunnan luomiseksi ilman valtion myötävaikutusta.

Valtioon sidottu järjestelmä toki vaatisi lainsäädännöllisiä muutoksia. Eipä sillä, ei taidettu esivallalta lupia kysellä 1917 suojeluskuntiakaan perustettaessa.

Koenko operatiivisiin joukkoihin sijoitettuna reservin johtajana saavani puolustusvoimilta tai Maanpuolustuskoulutukselta koulutustani sa-tehtävääni?

En koe, sillä en ole saanut sitä lainkaan vaikka MPK-kursseilla suhtkoht aktiivisesti olenkin käynyt. Onko minun mahdollista harjoitella perustettavissa paikallisjoukoissa (“kodinturvan korvaajissa”) sa-tehtävääni varten? Epäilen ettei ole, vaan niissä toimiminen muuttaisi sa-sijoitukseni myös paikallisjoukkoihin aivan kuten maakuntajoukoissa nyt.

Uutelan ohjelmassa esille nostama näkökulma aseistautuneen kansalaisen kv-oikeudellisesta asemasta mahdollisen sotilaallisen kriisin aikana oli minulle uusi. Olen toisaalta pahastunut valtion välinpitämättömyydestä kansalaisten perusoikeuksien suhteen, mutta toisaalta näen sen odotettuna asiainlaitana perustuen kokemukseeni ammunnanharrastajana ja yhteiskunnallisena toimijana.

En näe esitetyn yhtäkään hyvää syytä miksi kodinturvajärjestelmää ei tulisi luoda, vain moraalittomia tekosyitä. Rohkaisen teitä jatkamaan linjallanne ja annan sille kaiken tukeni.

Kirjoitan tämän viestin avoimena kirjeenä ja julkaisen tämän blogissani pienen tovin kuluttua. Mahdolliset vastauksenne kuuluvat luonnollisesti viestintäsalaisuuden piiriin.

Isänmaallisin terveisin,

Teemu Lahtinen

Ryhmäpuheenvuoroni Espoon budjetista

Perussuomalaisten ja Sitoutumattomien mielestä kaupunginjohtajan budjettiesitys oli käsillä olevaan taloustilanteeseen nähden tyydyttävä. Siitä kiitos budjettivalmistelijoille. Kaikille tuttu maailman- ja Euroopan taloudellinen pysähtyneisyys, jota kotimainen jäykkä ja byrokraattinen julkishallintomme on paikallisesti vielä voimistanut, ei ole tarjonnut helppoa ja mukavaa lähtökohtaa talousarvion laadinnalle. Edessä siintävät vielä entistä suuremmat uhat ja valtion kuntia sekä kansalaisyhteiskuntaa kurjistavat aikomukset.

Neuvottelutoimikunnassa oli lohdullista kuulla, että valtionosuusjärjestelmän epäkohtien ja kiinteistöveronryöstön seurauksena alkaa löytyä yksimielisyyttä siitä julkisen rahan ongelmasta, että se tapaa palkita niitä, jotka eivät hoida asioitaan ja sakottaa siitä, jotka hoitavat. Europarlamentaarikko Sampo Terhon sanoja mukaellen; yhteiskuntamme verottaa kaikkea mikä liikkuu ja kun se lopulta voimattomana lakkaa liikkumasta, alkavat yhteiskunnan tukitoimet sen pystyssä pitämiseksi. Valitettava, mutta ehdottomasti ääneen todettava tosiasia on, että sama julkisen rahan ongelma on myös yksilöiden tasolla ja se vaikuttaa koko yhteiskuntaamme ja sen jäsenten valmiuteen ryhtyä taloudellisiin toimiin.

Jatkuvan kasvun ideologiaa on globaalillatasolla viime vuosina kyseenalaistettu, mutta paljon relevantimpana pidämme sen kyseenalaistusta rajatulla alueella ja rajattujen resurssien vallitessa. Espoon strateginen kasvutavoite on alkanut näyttäytyä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestämättömältä eikä aivan voi ekologistakaan kestävyyttä pitää uhattomana. Meidän tulisi arvioida uudelleen ne insentiivit, joiden varaan olemme rakentaneet kasvustrategiamme sekä niiden pohjalta lasketut infrastruktuuri-investoinnit. Kasvun ei pidä olla itsetarkoitus, vaan lähinnä seuraus siitä, että olemme luoneet parasta kaupunkia, sen kaikissa merkityksissä. Se on itsetarkoitus.

Paljon huomiota saaneen Espoo-lisän leikkauksen tulkitsimme olevan poliittisille päättäjille tarjottu täky tai atrappi, johon pureutumalla jotain muuta jäisi vähemmälle huomiolle ja jonka torjuttuaan poliittiset päättäjät voisivat paukutella henkseleitään, kun torjuivat “virkajohdon arjesta vieraantuneen leikkauksen”. Näinhän tosiaan kävikin ja yksissä mielin päädyimme perumaan Espoo-lisän leikkauksen. Samassa harmonisessa yhteistyön hengessä hoituivat myös omaishoidon turvaaminen, erityisopetuksen ja avustajaresurssien riittävyydestä huolehtiminen, lasten iltapäiväkerhojen ja asukaspuistojen huomioiminen sekä perheasiain neuvottelukeskuksen sopimuksen jatkaminen. Pelkkää hyvää joka paikkaan emme jakaneet, vaan teimme sitä, mitä poliittisten päättäjien tuleekin tehdä ja priorisoimme niukkoja voimavaroja tärkeimpinä pitämiimme paikkoihin. Tässä kohdin haluamme kiittää neuvottelukumppaneitamme.

Me perussuomalaiset ja sitoutumattomat olisimme mielellämme nähneet muutoksen kaupungin organisaatioille asetetuissa puhtaasti poliittisissa monikulttuurisuus-tavoitteissa, joilla ei ole mitään tekemistä tuottavuuden kanssa, pikemminkin päinvastoin. Täysin tyydyttävästi emme tavoitettamme saavuttaneet, mutta asiaa koskeva pöytäkirjamerkintä antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Lisäksi ihmettelemme edelleen, mistä johtuu oppilaskohtaisen kustannuksen ero suomen- ja ruotsinkielisessä opetustoimessa. Ei ole kovin uskottavaa, että oppilaskohtainen kustannus on toisessa ryhmässä 1400 euroa eli ~15% korkeampi kuin toisella. Saamamme selvitys sisäisten palveluiden vaikutuksesta ei tyydytä ja aiomme pureutua tähän eriarvoistavaan seikkaan jatkossa seikkaperäisemmin.

Perinteiseen tapaan pyrimme myös esittämään tilapäisiä säästöjä luottamushenkilöorganisaatiomme kuluihin, joiden vaikutus olisi ollut ennenkaikkea symbolinen. Esityksemme valtuustoryhmien tukin puolittamisesta ensi vuodeksi ei kuitenkaan saanut tukea muilta ryhmiltä. Siitä olemme kuitenkin tyytyväisiä, että tehottomuudelle tilaa antavalta veronkorotukselta vältyttin ja enemmistö selkeästi ymmärsi, että veronkorotusten tie on loppumaton, jollei organisaatiota pakoteta tekemään perustehtäviään tehokkaammin.

Summa summarum, kaikista puutteistaan huolimatta saavutettu neuvottelutulos hyväksytään, sillä onhan laiha sopu parempi kuin lihava riita. (Kannatan neuvottelutoimikunnan esityksiä 1 ja 2)

Menkää Olut & Viski Expoon

Aluehallintovirasto on kieltänyt YKSITYISISSÄ blogeissa viski-sanan käytön. Olen sanan varsinaisessa merkityksessä pöyristynyt ja kettuuntunut. Ei voi olla näin, että viranomainen alkaa rajoittaa sananvapautta. Eihän tässä voi muuta kuin alkaa mainostamaan tapahtumaa.

Hyvä ihmiset!olutjaviski

Menkää Olut ja VISKI Expoon 24.-26.10. Helsingin Kaapelitehtaalle. Olut ja Viski Expo Finland on Suomen kattavin panimo- ja tislaamotuotteita esittelevä asiapitoinen messutapahtuma, joka on suunnattu niin kuluttajille kuin alan ammattilaisillekin.

Tapahtumaan on jälleen saapumassa Suomen kiinnostavimmat panimot sekä maahantuojat, jotka esittelevät laajasti kauden uutuuksia sekä järjestävät esitelmiä ja tietoiskuja. Kaapelitehtaalla on luvassa yli 30 näytteilleasettajan voimin kolme päivää kestävä ainutlaatuinen löytöretki makujen maailmaan!

“Juodaan vähemmän, maistellaan enemmän!”

Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Avoinna:
Pe 24.10. klo 15-23
La 25.10. klo 14-23
Su 26.10. klo 14-20

Ennakkomyynti: Tiketti

www.facebook.com/OlutExpo
www.olutexpo.fi

 

Itsenäisyys on juhlan arvoinen

Ilman itsenäisyyttä vaihtoehtomme olisivat vähissä.

Ilman itsenäisyyttä vaihtoehtomme olisivat vähissä.

Itsenäisyys on muistamisen arvoinen. Suomen itsenäisyys täyttää pian 100 vuotta ja kansalaispiirit ovat kehittäneet ajatuksen erillisestä kansanjuhlasta. Oma perinteinen itsenäisyyspäiväni on ohjelmaltaan aika vakiintunut ja saattaa hyvinkin olla niin, etten pääse tähän osallistumaan, mutta jos vain suinkin saan järjestettyä itselleni toisaalle tuuraajia, niin mukana ollaan! Ole sinäkin!


 

Avoin kutsu itsenäisen Suomen syntymäpäiväjuhliin Helsinkiin 6.12.2014

Kuten varmasti tiesitte, isänmaa täyttää taas vuosia. On kulunut pian sata vuotta siitä, kun suomalaiset päättivät alkaa isänniksi omassa maassaan, eikä sitä päätöstä ole ollut syytä katua. Itsenäinen Suomi on ollut suomalaisille paras paikka elää ja on sitä edelleen.

Suomen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys vaan suomalaisten ponnistusten ja työn tulos. Maamme on rakennettu lukemattomien sukupolvien työllä, ja sitä on puolustettu suurin uhrauksin. Ilman niitä ei Suomea olisi. Suomen itsenäisyys onkin pieni ihme, ja sitä on toden totta syytä juhlia.

Kuudes päivä joulukuuta on suomalaisten päivä, Sinun päiväsi. Tule siis mukaan viettämään Suomen itsenäisyyspäivää ja liity maanmiestesi ja -naistesi sinivalkoiseen kulkueeseen. 612-marssi on puolueista ja poliittisista järjestöistä riippumaton kansalaistempaus, jonka takana on joukko isänmaanystäviä. Soihtukulkueen lisäksi ohjelmaan kuuluu teemaan sopivia puheita.

Kaikki ovat tervetulleita juhlimaan hyvällä mielellä maamme itsenäisyyttä ja muistamaan esi-isiemme työtä ja uhrausta vapaan Suomen puolesta. Itsenäisyyspäivänä voimme olla iloisia ja ylpeitä suomalaisuudestamme ja lähes satavuotisesta valtiollisesta itsenäisyydestämme. Isänmaanrakkaus, kansallinen yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat valtava henkinen voimavara, joka on vahvistanut maatamme ja kansaamme niin hädän kuin rauhan aikoina. Yhdessä olemme vahvoja!

Eläköön Suomi!

http://612.fi/

Tule tukiryhmään

Eilen kokoontunut Perussuomalaiset rp:n Uudenmaan piirihallitus päätti asettaa minut ehdokkaaksi 19.4.2015 järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Kyseessä ovat kolmannet eduskuntavaalini. Vuoden 2007 vaalessa sain 699 ääntä, ja se toi minulle listan neljännen sijan ja myöhemmin ensimmäisen kansanedustajan varaedustajan (ns varakansanedustaja) aseman. Vuoden 2011 vaaleissa sain 2024 ääntä, mutta jäin 11. sijalle, kun puolueemme sai 7 edustajapaikkaa. Kannatus kasvoi, mutta muilla kasvoi vielä enemmän.

Nyt uskon, että perussuomalaisten kannatus on vakiintunut ja että äänet saadaan hyvällä vaalityöllä keskitettyä siten, että mahdollisuuteni valituksituloon ovat vähintään yhtä hyvät kuin ne olivat viime vaalien edellä. Tavoittelen suurin piirtein vastaavaa kasvua ääniosuudessa eli noin 4 -6 tuhannen kannatusta.

Tule tukiryhmään, tarvitsen sivua.

Aloite Suomenojan vyyhdin tutkimiseksi

Olen valmistellut viikonlopun aikana tämänpäiväiseen valtuustoon väkevää aloitetta Suomenojan tapahdumavyyhdin ulkoiseksi tutkimiseksi. Olen alustavasti kysellyt tukea muiltakin ryhmänjohtajilta, joten ihan lopullinen versio tämä ei ole.

*** ALOITE ***

Suomenojan julkisuutta keränneen tapahtumavyyhdin ja sen ympärillä käytävän keskustelun ja vellovien huhujen vuoksi on välttämätöntä suorittaa ulkoinen tutkinta, jotta pientäkään epäilystä kaupungin salailusta ja hissuttelusta ei jää, ja jotta kaupunkilaiset voisivat edelleen luottaa kunnallishallintoonsa ja julkisen vallan käyttäjiin.

Julkisessa keskustelussa ja yksityisissä yhteydenotoissa on muun muassa väitetty, että kaupungin työntekijät olisivat vuosien ajan:

– järjestelmällisesti kiusanneet yhtä yrittäjää, joka ei ole alistunut satamassa vallinneeseen “maan tapaan”

– uhkailleet yrittäjää

– kiristäneet yrittäjää

– sabotoineet yrittäjän omaisuutta

– pahoinpidelleet yrittäjää

– käyttäneet kaupungin polttoainetta omissa veneissään

– käyttäneet kaupungin omistamia tiloja yksityisinä vapaa-ajan paikkoinaan

– jättäneet verot maksamatta kyseisestä omavaltaisesta luontaisedusta

– ryhtyneet riistanhoidollisiin väärinkäytöksiin

– mielivaltaisesti laskuttaneet veneilijöitä epäasiallisilla perusteilla

– mielivaltaisesti luovuttaneet ja peruneet venepaikkoja

– uhkailleet veneilijöitä

– ottaneet vastaan lahjuksia kaupungin työt saaneelta

– ja niiden perusteella suosineet huoltoyrittäjää kaupungin toimeksiannoissa

– jättäneet verot maksamatta pimeästä tulostaan

– aiheuttaneet tahallisesti ja puhtaalla ilkeydellään kaupungille 44 000 euron vahingon laittomasta irtisanomisesta

– uhkailleet sivullista, aiemman tutkintapyynnön poisvetämiseksi

– laiminlyöneet hoitamansa sataman kunnossapidon ja kehittämisen

ja edellä esitettyjen väitteiden seurauksena Suomenojan venelijöiden keskuudessa vallitsisi pelko puhua kokemistaan vääryyksistä.

Väitteet ovat vakavia syytöksiä ja sekä yleinen että yksityinen etu vaatii niiden perinpohjaista selvittämistä ja avointa käsittelyä. Vuonna 2010 tehty sisäinen tutkinta asianosaista työntekijöistä ei ole johtanut tilanteen korjaantumiseen tai toimenpiteisiin; tutkinnan jälkeenkin on kerrottu yllälueteltuja asioita, joista osa olisi alkanut tutkinnan jälkeen. Sisäistä tutkintaa on siis pidettävä riittämättömänä toimena.

Väitetyn tapahtumavyyhdin monimutkaisuuden,mahdollisten rikosten laadun, mahdollisesti osallistuneiden henkilöiden lukumäärän sekä heidän valta-asemansa ja yhteiskunnallisten kytköstensä vuoksi, on perusteltua tehdä asiassa rikosoikeudellinen tutkinta soveltaen järjestäytyneen rikollisuuden tutkintamenetelmiä.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus tekee rikostutkintapyynnön poliisille koko vyyhdistä ja vaatii rangaistusta, sekä vaatii, että epäasialliseen virkamiestoimintaan syyllisiksi todetut velvoitetaan korvaamaan aiheuttamansa vahinko kaupungille.

Venäjän naapurina

Venäjällä on Euroopassa 4 naapuria, jotka eivät kuulu NATOon. Yksi on Suomi ja kolme muuta ovat Valko-Venäjä, Ukraina ja Georgia.

Kun Georgia lakkasi myymästä persettään Venäjälle, seurasi Venäjän sotilaallinen aggressio ja itsenäisiksi julistautuneiden Venäjän nukkesatelliittien eroaminen Georgiasta.

Kun Ukraina lakkasi myymästä persettään Venäjälle, seurasi Venäjän sotilaallinen aggressio ja itsenäisiksi julistautuneiden Venäjän nukkesatelliittien eroaminen Ukrainasta.

Toistaiseksi Valko-Venäjä myy persettään Venäjälle.

Mikä on Suomen rooli ja tulevaisuus?