Esittely

Teemu Lahtinen

Esittely

Olen mukana politiikassa yhteiskunnallisesti perustavanlaatuisten kysymysten vuoksi. Edustan  kansallismielistä ja isänmaallista maailmankatsomusta. En jaa euroja eri eturyhmille, vaan puhun periaatteellisista linjauksista ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tavoitteeni on turvata suomalaisen Suomen tulevaisuus ja haaveeni on nähdä vahva, yhtenäinen ja omia juuriaan kunnioittava suomalainen kansa elämässä hyvinvoivassa ja itsenäisessä Suomessa.

Kuntapolitiikasta minulla on pitkä kokemus, sillä palvelen tällä hetkellä äänestäjiäni jo kolmatta kautta Espoon kaupunginvaltuustosta sekä toista kautta Uudenmaan maakuntavaltuustossa. Minulla on myös kokemusta kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävistä sekä konsernijaoston puheenjohtajuudesta. Lisäksi toimin Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän hallituksessa, sekä aiemmin taloyhtiöiden hallituksissa ja puheenjohtajana. Toimin kahden startup-yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Julkisuudessa olen vuosien varrella esiintynyt monissa eri yhteyksissä poliitikkona, kansalaisaktiivina sekä Suomen Sisun edustajana.

Aatteellisuus

Uskon, että jokaisella kansalla ja kulttuurilla on oikeus olla olemassa ja hallita itseään. Tämä tekee minusta kansallismielisen.

Suomen asema vakaana ja demokraattisena pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana ei ole itsestäänselvyys. Se on tulosta meitä edeltäneiden sukupolvien ketjun uurastuksesta ja uhrauksista. Se on saavutus, jota meidän tulee varjella ja jota me emme saa tuhota. Yhteiskunnallinen vapaus, oikeudenmukaisuus ja heikoimmistakin huolen pitäminen ovat vahvan kansallisvaltion etuoikeuksia.

Vapaus, tasavertaisuus ja veljeys ovat vuosisataisia kansanvallan ihannearvoja, joiden perusteet ovat 1990-luvun murrosten jälkeen vakavasti uhattuina. Vanhat kartellipuolueet ovat valmiita uhraamaan suomalaisen kansanvallan omalle edulleen. Tämän vuoksi kartellipuolueiden ulkopuolisten perussuomalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon pitää vahventaa ja edesauttaa kansallismielisten pääsyä yhteiskunnan luottamustoimiin. Tähän sinulla on mahdollisuus, kun äänestät minua.

Vuosikymmenten ajan vasemmistolainen pakkovalta ja oikeistolainen rahavalta mittelivät keskenään ja jättivät kansallisvaltiot rauhaan, mutta ensin mainitun hävittyä, on rahavalta voimistuessaan horjuttanut yhteiskunnallista tasapainoa ikävin seurauksin.

Mielipiteitä

Tahdon rakentaa kansallisesti solidaarista, vapaata ja vahvaa kansanvaltaista yhteiskuntaa, joka pystyy puuttumaan havaittuihin ongelmiin ja korjaamaan ne. Suomen ylisuuri hallintovirkakoneisto nielee kansalle kuuluvaa valtaa itselleen ja kuluttaa tarpeettomasti kansallisia voimavarojamme. Silti kansalaisia ei kyetä kohtelemaan tasapuolisesti.

Suuren laman jälkeinen taloudellinen kasvu ei ole kohdannut tasapuolisesti koko kansaa. Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet kasvamaan niukoissa olosuhteissa ja koulutusresurssien puutteessa. Maata rakentaneita ja ylläpitäneitä eläkeläisiä ja sotaveteraaneja on kohdeltu kiittämättömästi, ja suorittavan työn tekijät ovat monesti jääneet paitsi työnantajansa menestyksestä. Yhteiskunnalliset vaikuttajat eivät ole välittäneet.

Yksityisten elinkeinonharjoittajien työtä on haitattu monesti tarpeettomalla byrokratialla, ja meitä kaikkia suomalaisia rasittaa korkea verotus, jota voitaisiin alentaa hallintovirkakoneistoa pienentämällä vaarantamatta kuitenkaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelutasoa.

Suomen kansan ja kulttuurin uhkaaminen vierasperäisillä vaikutteilla sekä nykyinen globalisaatio- ja Euroopan liittovaltio -kehitys ovat mielestäni ristiriidassa Suomen itsenäisyyden ja kansamme itsemääräämisoikeuden kanssa. Oletko havainnut saman?

Teemu LahtinenPoliittinen historia

Olen kirjoittanut blogin, jossa selvitän tiiviyden ja seikkaperäisyyden väillä taiteillen oman poliittisen historiani. Legendat ovat usein todellisuutta suurempia, niin myös tälläkin kertaa. Olen huomannut politiikassa, että minut kohdatessaan ihmiset eri puolueista monesti toteavat, etten olekaan sellainen kauhea hirviö, millaisen kuvan media on saattanut joskus välittää.

Henkilönä

Olen kotoisin Hämeenlinnasta ja asunut Espoon Leppävaarassa vuodesta 1998 lähtien. Nuoruuden harrastuksiin kuuluivat olennaisesti partio, alkuun karate, sittemmin judo sekä uintilajit, myös vesipallo. Vaikka olen ollut pienestä pitäen jossain tekemisissä aseiden kanssa, oma ammunnaharrastukseni alkaa vasta armeijan jälkeen ja ensimmäisen oman aseeni hankin vuonna 2000. Metsästyskortin suoritin vuonna 2006 ja toiminnallisia lajeja olen harrastanut vuodesta 2007. Reserviläistoiminta on minulle myöskin hyvin mieluisa harrastus, jonka parissa koen täyttäväni erään tärkeimmistä velvollisuuksistani suomalaisena.

Esikoistyttäreni syntyi syksyllä 2011 ja siitä syttyi kiinnostukseni sukututkimukseen sekä alkuperään yleensäkin. Viime aikoina olen viihtynyt ainutlaatuisen äidinkielemme etymologian parissa ja paljon on tullut kierreltyä mm. Suomen muinaislinnoja. Se, keitä me suomalaiset olemme ja millaisia olivat esivanhempamme, on entistä enemmän alkanut kiinnostaa minua ja omalta osaltani toivoisinkin pystyväni vaikuttamaan siihen, että Suomen ja suomalaisten historian tutkimukseen suunnattaisiin enemmän resursseja.